Mantelzorgtoelage

Ook zwaar hulpbehoevende personen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen, ingebed in een netwerk van mantelzorgers. De mantelzorgtoelage kan door de hulpbehoevende gebruikt worden als minimale onkostenvergoeding aan de mantelzorgers voor de extra kosten die deze maken om de mantelzorg te verlenen.

Voorwaarden

 • zorgbehoevende is gedomicilieerd in Bertem
 • inkomen is niet hoger dan WIGW + 5%
  onroerende goederen buiten de eigen woning worden in rekening gebracht:
  • indien onbebouwd of onbewoond: geïndexeerd kadastraal inkomen x 3
  • indien het een verhuurd gebouw betreft: werkelijk ontvangen huurgelden
 • medisch attest, in te vullen door huisdokter ter ondersteuning aanvraag
 • voldoende punten hebben op de zorgbehoevendheidsschaal die de maatschappelijk werkster invult
 • aanvaarding ondersteunende hulp maatschappelijk werker (morele ondersteuning en overleg rond de thuiszorgsituatie) o.m. door opmaken en opvolgen van zorgenplan om een kwalitatief hoogstaande en adequate thuiszorg te kunnen uitbouwen rond de hulpbehoevende
 • uitputting van het recht op een eventuele mantelzorgtoelage van de vlaamse zorgverzekering. Er wordt geen OCMW-toelage toegekend als de aanvrager
  recht heeft op een toelage van een zorgkas.
 • de mantelzorgtoelage wordt geschorst bij langdurige ziekenhuisopname van de gerechtigde (vanaf 4 weken), bij zijn overlijden of bij zijn plaatsing van de gerechtigde in een rusthuis of een R.V.T.instelling

Bedragen

  Alleenstaand Echtpaar
Vanaf 18 t/m 25 punten 45 euro/ma 55 euro/ma
Vanaf 26 punten 55 euro/ma 65 euro/ma

 

Openingsuren & contact

Zorg

Deel deze pagina