Sociaal-educatieve toelage

Het OCMW geeft een jaarlijkse toelage aan gezinnen met een bescheiden inkomen en schoolgaande kinderen. Zo komen we deze gezinnen een klein beetje tegemoet in de 'begin-schooljaar-kosten' die vooral bij meerdere studerende kinderen flink kunnen oplopen.

Voor wie

Gezinnen die:

  • gedomicilieerd zijn in Bertem of toegewezen zijn aan Bertem
  • minstens één schoolgaand kind ten laste hebben
  • voldoen aan de vastgestelde barema’s van een bescheiden inkomen 

Toelage

  • kleuteronderwijs : 30 euro per schoolgaand kind
  • lager onderwijs: 40 euro per schoolgaand kind
  • middelbaar onderwijs: 75 euro per schoolgaand kind
  • hoger onderwijs: 100 euro per schoolgaand kind

Openingsuren & contact

Zorg

Deel deze pagina