Heraanleg Nijvelsebaan

De Nijvelsebaan is een gewestweg tussen Leuven en Overijse, ook gekend als de N253. Het Vlaamse gewest plant werken op het grondgebied van Korbeek-Dijle, Neerijse, Loonbeek en een gedeelte van Huldenberg. De werken zijn nogal ingrijpend en omvatten een totale renovatie met de aanleg van een nieuwe rijweg, voet- en fietspaden, parkeerstroken, herinrichting van sommige kruispunten, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, renovatie nutsleidingen...

De geplande renovatiewerken worden uitgevoerd door de opdrachtgever, het Vlaamse gewest. De andere partners zijn o.a. de gemeenten Bertem en Huldenberg, Aquafin, Riobra... Het studiebureau TV N253, een samenwerking van de studiebureaus Grontmij en GVE, is aangesteld door de opdrachtgever en maakt de plannen.

Infoavond: onteigeningen eerste fase

Naar aanleiding van de herinrichting van de Nijvelsebaan (N253) in Korbeek-Dijle werd er op 20 februari 2013 een infoavond georganiseerd voor de inwoners die getroffen zijn door een onteigening (eerste fase). Download de bewonersbrief met de toelichting van het project en de presentatie van de infoavond.

Nijvelsebaan

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina