Belgisch paspoort

Een Belgisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening en uw foto bevat het ook uw vingerafdrukken.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig hebt voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Zorg dat u tijdig uw paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen!

Hoe aanvragen

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort de eerste werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.
 • superdringende procedure:
  • Als de gemeente de aanvraag vóór 11 uur doorstuurt, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
  • Als de gemeente de aanvraag na 11 uur doorstuurt, kan het paspoort pas de eerstvolgende werkdag worden afgeleverd bij het loket in de Koloniënstraat 11 (vanaf 8u30). Opgelet:
   • aanvragen na 11 uur op vrijdag: afhalen op zaterdagvoormiddag vanaf 8u30 (tenzij zaterdag een feestdag is: op maandag)
   • aanvragen na 11 uur op zaterdag: afhalen op maandag vanaf 8u30 (tenzij maandag een feestdag is: op de eerstvolgende werkdag)
  • U kunt het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 15u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.

Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:

 • Uw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • U mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Is uw paspoort gestolen? Meld de diefstal van uw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Wat meebrengen

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Als u al een paspoort had, dan neemt u ook het oude paspoort mee. Was uw paspoort verloren of gestolen, dan brengt u het attest van verlies (te verkrijgen bij de gemeente) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).

Kostprijs en aanvraag

Meerderjarigen

 • normale procedure: 75 euro
 • spoedprocedure: 250 euro
 • super dringende procedure: 310 euro voor een aanvraag in Bertem of 350 euro voor een aanvraag bij de FOD Buitenlandse Zaken, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel
 • 1 reispas aanvragen kan u zonder afspraak aan het onthaal, voor meerdere reispassen tegelijkertijd (voor het hele gezin) maakt u een afspraak.

Minderjarigen

 • normale procedure: 45 euro
 • spoedprocedure: 220 euro
 • super dringende procedure: 280 euro voor een aanvraag in Bertem of 320 euro voor een aanvraag bij de FOD Buitenlandse Zaken, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel
 • 1 reispas aanvragen kan u zonder afspraak aan het onthaal, voor meerdere reispassen tegelijkertijd (voor het hele gezin) maakt u een afspraak.

Noodprocedure: humanitaire redenen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft voor humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in het buitenland...) een voorlopig paspoort af. Het is beperkt in duur (reisperiode), in bestemming en kan niet worden verlengd. U vraagt het rechtstreeks aan bij de FOD Buitenlandse Zaken (persoonlijk aanmelden is noodzakelijk): Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Steeds vooraf bellen naar:

 • 02 501 89 35 (of 02 501 41 19, 02 501 37 41, 02 501 86 67, 02 501 87 27)
 • tijdens het weekend of buiten de diensturen contact opnemen met het nummer 02 501 81 11
 • openingstijden: 9.30 - 12.30 uur en 14 - 16 uur (op dinsdag gesloten om 15 uur)
 • nodig: identiteitskaart + vliegtuigticket + twee gelijke recente kleurenpasfoto’s + 50 euro (er kan enkel cash betaald worden)
 • visumplicht voor sommige landen

Niet geldig voor USA, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, enz.

De voorlopige reispas wordt onmiddellijk opgemaakt, is 6 maanden geldig en moet na de reis ingeleverd worden!

Tweede Belgisch paspoort

U kan slechts in uitzonderlijke gevallen een tweede paspoort ontvangen via een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag gericht aan het gemeentebestuur. Als u een tweede paspoort nodig hebt voor beroepsredenen, moet de aanvraag uitgaan van uw werkgever of bedrijf.

Meebrengen

 • de schriftelijke aanvraag
 • kopie van de bladzijde met uw foto van uw huidig paspoort
 • kopieën van de visa van het afgelopen jaar
 • een kleurenpasfoto

Hoe aanvragen

De gemeente start de procedure om een tweede paspoort aan te maken zonder voorafgaande toelating van de FOD Buitenlandse Zaken als de aanvraag verwijst naar meerdere toekomstige reizen naar landen (op te sommen) waarvoor een visum nodig is en

 • als bij de aanvraag een attest is gevoegd van minstens een ambassade of consulaat dat aantoont dat voor de behandeling van de visumaanvraag het originele paspoort meer dan vijf werkdagen in de ambassade of het consulaat blijft liggen
 • of als bij de aanvraag kopieën worden gevoegd van minstens vijf visa die tijdens de laatste twaalf maanden werden afgegeven

Als u naar een land reist dat in gespannen relatie leeft met een land waarvoor uw paspoort al een visum bevat, start de gemeente de aanmaakprocedure voor een tweede paspoort pas na de goedkeuring van FOD Buitenlandse Zaken. De landen moeten duidelijk vermeld worden in de aanvraag.

Verlies of diefstal

Indien u merkt dat uw reispas gestolen of verloren is, doet u zo spoedig mogelijk aangifte bij de politiedienst van het land waar u verblijft of indien dat niet mogelijk is, bij de politie in Bertem. Wanneer u niet meer in het bezit blijkt te zijn van uw identiteitskaart en/of paspoort in het buitenland, kunt u via de Belgische ambassade/consulaat een laissez-passerdocument of noodreisdocument verkrijgen waarmee u gemakkelijk het land kan verlaten.

 • Het Emergency Travel Document, een noodreisdocument naar Europees model, wordt afgegeven met een geldigheid van vijf dagen, voor terugkeer naar België of de Europese Unie.
 • Een voorlopig paspoort wordt afgegeven met een geldigheid van zes maanden voor alle landen, en afgegeven wanneer u niet onmiddellijk terugkeert naar België, maar zich voor een verder verblijf ter plaatse wel moet kunnen identificeren met Belgische identiteitsdocumenten.

Vaccinaties

Verre reisbestemmingen worden steeds populairder bij de Belgen. Wie een tropische bestemming kiest, gaat best eerst bij de huisarts informeren over de nodige vaccinaties. Zelfs voor bepaalde landen in Europa zijn inentingen aangeraden.

U kunt er immers veel ongemakken mee voorkomen. Welke vaccinaties nodig zijn, hangt af van de bestemming, de manier waarop u reist, de duur van uw trip en een aantal persoonlijke kenmerken. Elke reiziger krijgt best individueel advies van een arts.

Basisvaccinaties:

 • Tetanus en difterie
 • Poliomyelitis (kinderverlamming)
 • Mazelen-bof-rubella
 • Hepatitis A en hepatitis B

Andere vaccinaties:

 • Gele koorts
 • Buiktyfus
 • Meningokokken - meningitis
 • Hondsdolheid (Rabiës)
 • Schistosomiase (bilharziose)
 • Japanse encefalitis
 • Tekenencefalitis
 • Cholera
 • Malaria
 • Dengue

Nog enkele tips:

 • Raadpleeg uw huisarts minstens een maand vóór vertrek. Het is mogelijk dat er andere specifieke inentingen aangeraden worden.
 • Vergeet uw reispas niet (en eventueel uw visum).
 • Vraag inlichtingen bij uw ziekenfonds (de meeste ziekenfondsen betalen de vaccins voor reizigers gedeeltelijk terug) en sluit een reisverzekering af.
 • Vergeet niet dat de vaccinaties tegen tetanus-difterie en poliomyelitis verplicht zijn voor iedereen, reiziger of niet.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina