Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen, … wel een online aanvraag indienen mits vermelding van de wettelijke basis. Het gemeentebestuur zal op basis hiervan beslissen of het al dan niet kan worden afgeleverd.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Meer info

U kan het attest

 • gratis downloaden via Mijn Dossier als het gaat over een akte die opgemaakt is vanaf 31 maart 2019. U moet dan wel over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken en uw e-ID bij de hand houden. Meer info hierover vindt u op http://eid.belgium.be/nl.
  Neem contact op met de dienst burgerzaken
  • om een akte te verkrijgen die vóór 31 maart 2019 opgesteld werd
  • als de akte opgesteld na 31 maart 2019 niet zichtbaar is in de toepassing Mijn Dossier
  • als de akte foutieve informatie bevat
 • online aanvragen via onderstaand webformulier
 • zonder afspraak krijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina