Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • U hebt de Belgische nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister
 • op ‘Mijn Burgerprofiel’, de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
 • het e-loket van uw gemeente.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Meer info

U kan het attest

 • gratis downloaden via Mijn Dossier als het gaat over een akte die opgemaakt is vanaf 31 maart 2019. U moet dan wel over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken en uw e-ID bij de hand houden. Meer info hierover vindt u op http://eid.belgium.be/nl.
  Neem contact op met de dienst burgerzaken
  • om een akte te verkrijgen die vóór 31 maart 2019 opgesteld werd
  • als de akte opgesteld na 31 maart 2019 niet zichtbaar is in de toepassing Mijn Dossier
  • als de akte foutieve informatie bevat
 • online aanvragen via onderstaand webformulier
 • zonder afspraak krijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis

E-loket

 • Bewijs van Belgische nationaliteit

  Formulier

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina