Tussenkomst in de aanleg van voetpaden langs de openbare weg

Particulieren die voetpaden aanleggen over een breedte van 1 meter langs de openbare weg komen in aanmerking voor deze subsidie. Voetpaden waarvan de aanleg verplicht werd bij de goedkeuring van de verkaveling worden niet terugbetaald.

Voorwaarden

  • Alleen grijze betonstraatstenen met een afmeting van 220 x 107x 80 mm en met afgeschuinde kanten worden terugbetaald.
  • Het voetpad moet over de hele breedte van het perceel worden aangelegd.
  • De betonstraatstenen worden aangelegd op een verdichte laag van minstens 20 cm gestabiliseerd zand met 150 kg cement/m³ zand.
  • Het voetpad wordt afgewerkt met een betonnen plint met een minimum breedte van 5 cm.
  • Het voetpad wordt aangelegd met een helling van 1 %, zodat het hemelwater kan afvloeien in de richting van de rijweg.
  • De eigenaar blijft verantwoordelijk.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de hoeveelheid terug te betalen betonstraatstenen op basis van de opmeting uitgevoerd door de dienst openbare werken. De terugbetaling gebeurt na oplevering van de werken.

 

E-loket

  • Tussenkomst in de aanleg van voetpaden langs de openbare weg

    Formulier

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina