Opgelet voor moderne oplichtingstechnieken

Af en toe komen er nog onbekenden aanbellen die zich voordoen als een afgevaardigde van een firma. Door zogezegd een bepaalde service te verlenen of een technisch probleem op te lossen, proberen ze bij u binnen te komen. Steeds meer werken deze bendes ook digitaal. Waar u vroeger even contact opnam met de firma om hun echtheid te controleren, raden we u ook nu aan om niet alles wat u in uw inbox krijgt te vertrouwen. Check en dubbelcheck!

Wilt u recente info, contacteer dan het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie https://meldpunt.belgie.be. U vindt er niet alleen informatie, maar kan er ook een melding maken.

Reclameronselaars

Zoals in verschillende gemeenten worden ook in Bertem lokale handelaars door bedrijven benaderd met het verzoek een advertentie te plaatsen in één of andere gids, brochure, stratenplan of website. Vaak vermelden ze er onterecht bij dat ze de steun hebben van het gemeentebestuur. Enkel wanneer ze een legitimatie- of geloofsbrief kunnen voorleggen, hebben ze onze steun.

Reclamewerving met steun van het gemeentebestuur

We kondigen de samenwerking met externe bedrijven altijd aan via de gemeentelijke publicaties. Ook krijgt de vertegenwoordiger van het bedrijf een geloofsbrief mee. In geval van twijfel over de echtheid van de geloofsbrief kan u steeds informatie inwinnen bij het lokaal bestuur Bertem.

Deze geloofsbrief

 • bevat specifieke informatie: bedrijf, vertegenwoordiger, periode, soort publicatie en de bevoegde gemeentelijke dienst.
 • is enkel geldig wanneer het gedrukt is op het origineel briefpapier van het lokaal bestuur en met de originele handtekening van de algemeen directeur en de burgemeester.

Opgelet voor slinkse reclameronselaars!

Reclameronselaars kunnen ondernemers op een slinkse manier om de tuin leiden. Ze sturen hen ongevraagd brieven met foute gegevens in de hoop dat die gecorrigeerd worden teruggestuurd. Zo tekenen de ondernemers (onwetend wegens verdoken in zeer kleine lettertjes) een overeenkomst waardoor ze jarenlang vasthangen aan een kost van 1000 euro/jaar. Let dus zeker op voor deze praktijken. Unizo raadt aan om een factuur, die u ontvangt wanneer u toch een document ondertekende, niet te betalen.

Valse e- mails

 • Phishing e-mails, zijn e-mails die ‘vissen’ naar vertrouwelijke informatie. Phishing kan niet alleen via e-mail, maar ook telefonisch, per sms of via websites gebeuren. Criminelen doen dit om geld van uw bankrekening te kunnen stelen.
 • Ransomware betekent letterlijk: gijzelingssoftware. Hiermee blokkeren criminelen uw computer of de bestanden op uw computer. De digitale afpersers doen zich bijvoorbeeld voor als de politie, een gerechtsdeurwaarder of een bedrijf. U zou zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en daarom een boete moeten betalen of een nog niet betaalde vordering open hebben staan. Niets is minder waar: het bericht is afkomstig van criminelen.

Voorkomen dat u dergelijke e-mail krijgt, is helaas onmogelijk. Afzenders gebruiken iedere keer weer nieuwe afzenderadressen of passen andere technieken toe die de herkomst verbloemen. Providers proberen dergelijke e-mails als SPAM te markeren, maar ook zij kunnen niet 100 procent garanderen dat u dit soort e-mails niet meer krijgt. Als een e-mailadres eenmaal bekend is in dergelijke kringen, krijgt de eigenaar helaas regelmatig dit soort e-mails.

Deze praktijken de wereld uit helpen

Beter voorkomen dan genezen

 • Bekijk voor u iets ondertekent de tips en lijst met bedenkelijke bedrijven op de website van de FOD Economie.
 • Vraag naar de geloofsbrief wanneer u vertegenwoordigers van onbekende uitgeverijen u vragen om met gemeentelijke goedkeuring een advertentie te plaatsen.
 • Controleer de geldigheid van de geloofsbrief of win extra info in bij het lokaal bestuur.

Ook digitaal kan u zelf aandachtig zijn

 • Klik nooit op bijlagen of linken in e-mails van afzenders die u niet kent. Zeker niet van bedrijven die zich voordoen als leverancier, terwijl ze u helemaal niets geleverd hebben.
 • Let op het e-mailadres van de afzender. Als de domeinnaam van het e-mailadres verschilt van de officiële domeinnaam (van een firma, overheidsdienst…), moet u onmiddellijk de e-mail deleten.
  Let op: het verschil tussen een frauduleuze en een officiële domeinnaam verschilt soms maar één letter!
 • U kan - zonder erop te klikken - zien naar welk webadres een hyperlink in een e-mail gaat: beweeg de muis over de hyperlink tot ze een vinger wordt (zonder te klikken!), dan verschijnt het webadres in een pop-up label. Als het webadres niet betrouwbaar is, klikt u best niet op de link.
 • Let op de inhoud van het e-mailbericht: is dat in gebrekkig Nederlands opgesteld? Wordt er om persoonlijke informatie/gegevens gevraagd (bv. deel uw bankrekeningnummer mee)? Is de inhoud geloofwaardig (cfr. u hebt gewonnen met de loterij)? Wordt er gevraagd om iets te ondernemen wat normaal gezien nooit via e-mail wordt gevraagd? Als u één van deze vragen met 'ja' beantwoordt, is de kans groot dat het om een gevaarlijke e-mail gaat.
 • Beveilig uw computer met een firewall, antivirus en anti malware programma’s. Installeer updates en maak back-ups van de gegevens op uw computer.
 • Verdachte e-mails komen vrijwel altijd in een SPAM map terecht en dit is niet ten onrechte! Normale e-mails komen hier zelden in terecht.

Meld deze oplichting

 • Meld bedenkelijke praktijken bij de lokale politie.
 • Dien klacht in bij de lokale politie wanneer u al iets heeft getekend en/of betaald en de afspraken niet nagekomen werden.
 • Meld verdachte zaken bij het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie https://meldpunt.belgie.be en kijk of de e-mail die u ontvangen heeft er al bij staat.
 • Met vragen of meldingen neemt u contact op met UNIZO, tel. 078 35 39 39, service@unizo.be, www.unizo.be.

Deel deze pagina