Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

  • een woning die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • huisvesting van een of meer studenten.

U kunt ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

Hoe aanvragen

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 90,00 euro voor een zelfstandige woning en 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1.775,00 euro per gebouw. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

In Bertem heeft de gemeenteraad het bedrag van de retributie vastgelegd op

  • 90 euro voor een zelfstandige woning
  • voor een kamerwoning: 90 euro verhoogd met 15 euro per kamer vanaf de derde kamer.

De gemeente Bertem levert in volgende situaties het attest gratis af:

  • voor de afgifte voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder,
  • voor de afgifte op eigen initiatief van de gemeente,
  • voor de afgifte na ambtshalve uitvoering van een onderzoek bij sterk vermoeden van gevaar voor (openbare) veiligheid en gezondheid (in het kader van proactief handelen),
  • voor de afgifte op vrijwillige aanvraag van de verhuurder,
  • voor de afgifte in het kader van een verplichting opgelegd door de gemeente.

In volgende situaties wordt er op eigen initiatief of na ambtshalve uitvoering van een
onderzoek geen conformiteitsattest afgeleverd:

  • wanneer er vochtschade en/of schimmel algemeen aanwezig is.

Meer info

Vraag uw conformiteitsattest online aan of contacteer het woonloket!

U kan het attest zonder afspraak aan het onthaal aanvragen. 

Openingsuren & contact

Woonloket Wonen aan IJse en Voer

Deel deze pagina