Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

 • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
 • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

Hoe aanvragen

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

In Bertem bedraagt het bedrag van de retributie

 • voor een zelfstandige woning: 62,50 euro
 • voor een kamerwoning: 62,50 euro verhoogd met 12,5O euro per kamer vanaf de 6e
  kamer, met een maximum van 1250 euro per gebouw.

De gemeente levert in volgende situaties het attest gratis af:

 • voor de afgifte voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder
 • voor de afgifte op eigen initiatief van de gemeente
 • voor de afgifte na ambtshalve uitvoering van een onderzoek bij sterk vermoeden van gevaar voor (openbare) veiligheid en gezondheid (in het kader van proactief handelen)
 • voor de afgifte op vrijwillige aanvraag van de verhuurder
 • voor de afgifte in het kader van een verplichting opgelegd door de gemeente.

In volgende situaties wordt er op eigen initiatief of na ambtshalve uitvoering van een
onderzoek geen conformiteitsattest afgeleverd:

 • wanneer alle gebreken op een technisch verslag tezamen 12 punten of meer scoren
 • wanneer er vochtschade en/of schimmel algemeen aanwezig is
 • wanneer er niet voldaan is aan de verplichting van dakisolatie en dubbele beglazing
 • wanneer er grote twijfel is over de conformiteit van nutsvoorzieningen
 • wanneer de brandveiligheid niet verzekerd is bij wonen-in-meervoud.

Meer info

Contacteer het Woonloket Wonen aan IJse en Voer

U kan het attest zonder afspraak aan het onthaal aanvragen. 

Openingsuren & contact

Woonloket Wonen aan IJse en Voer

Deel deze pagina