Asbesthoudend materiaal, ga er veilig mee om!

Bouwmaterialen op basis van asbesthoudend cement werden tot midden jaren '70 zeer frequent gebruikt. Vooral golfplaten ('eternit'), maar ook leien, gevelbekleding, vensterbanken en afvoerbuizen uit die periode bevatten 'gebonden' asbestvezels. In Bertem is asbesthoudend bouwmateriaal aanwezig in dakbedekkingen van garages, oude tuinhuizen of loodsen, maar ook in de dak- en gevelleien van een groot aantal huizen. Gevaarlijker nog zijn de buizen van oude verwarmingsinstallaties die werden geïsoleerd met asbestkalk.

Golfplaten of leien die in goede staat zijn, vormen geen risico voor de volksgezondheid. Het wordt wel gevaarlijk wanneer materiaal afbrokkelt, hetzij door sleet, hetzij door (afbraak)werken. Het reinigen van asbesthoudend dakmateriaal met een hogedrukreiniger of het boren van gaten is verboden.

Bij afbraakwerken mag het materiaal niet worden gebroken en moet het voorzichtig in de speciale container voor asbesthoudend materiaal gelegd worden. Alle handelingen die kunnen leiden tot verspreiding van stof zijn absoluut verboden.

Afbraakwerken waarbij asbest betrokken is, mogen enkel gebeuren door een aannemer die erkend is voor de verwijdering van asbest. Met kleine hoeveelheden asbesthoudende bouwmaterialen kunt u gratis terecht op het recyclagepark.

Deel deze pagina