Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Editie deadline bedeling in de week van
Info Bertem januari-februari 2022  6 december 2021   27 december 2021 
Info Bertem maart-april 2022  4 februari 2022  28 februari 2022
Info Bertem mei-juni 2022  1 april 2022  2 mei 2022
Info Bertem juli-augustus 2022  3 juni 2022  27 juni 2022
Info Bertem september-oktober 2022  29 juli 2022  29 augustus 2022 
Info Bertem november-december 2022  7 oktober 2022  31 oktober 2022
Info Bertem januari-februari 2023  2 december 2022  26 december 2022

Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina