Ruimtelijk uitvoeringsplan kern Verona

Al in 900 stond het eerste kerkje op de heuvel waar later de Sint-Veronakapel werd gebouwd. Doorheen de jaren groeide Verona uit tot de kleine landelijke woonomgeving die het vandaag is.

Het voorbije anderhalf jaar nam het lokaal bestuur Bertem de tijd om na te denken over de toekomst van Verona. Het bestuur wil onderzoeken hoe ze de identiteit van de kern van het gehucht Sint-Verona en haar ruimtelijke kwaliteiten nog beter in de verf kan zetten én hoe een aantal problematieken in de omgeving aangepakt kunnen worden. Hiervoor werd in 2019 de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart.

Een RUP legt voor een afgebakend gebied de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast. Zo bepaalt een RUP waar er gebouwd kan worden, welke zones gereserveerd worden voor natuur, recreatie, landbouw...

De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende stappen waarbij er twee officiële publieke raadplegingen zijn voorzien. De eerste raadpleging, naar aanleiding van de startnota, start op 11 januari 2021 en loopt tot en met 11 maart 2021.

Laat van u horen!

Volledig volgens de coronamaatregelen vertellen we u graag meer over de startnota in onderstaand filmpje. De startnota en de procesnota kan u ook zelf nalezen door het onderaan deze pagina te downloaden. 

Online participatiemoment op 25 januari

Op maandag 25 januari om 20 uur organiseren we een online vragensessie.

Officiële raadpleging tot 11 maart

De officiële raadpleging van de startnota loopt tot en met 11 maart 2021.

U heeft dus alle tijd om rustig alles na te lezen. Tot 11 maart kan u nog reageren op deze startnota zoals de procedure voorschrijft:

  • vul het opmerkingenformulier in op onze website
  • mail naar omgeving@bertem.be
  • schrijf naar College van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem
  • geef het af aan het onthaal in het gemeentehuis (opgelet: tijdens de coronacrisis maakt u hiervoor eerst een afspraak via tel. 016 49 99 99 99 of onthaal@bertem.be)

Meer informatie over het RUP kern Verona krijgt u bij onze medewerkers van de dienst omgeving op tel. 016 49 97 83.

Deel deze pagina