Dorpsraad Leefdaal - klankbordgroep

Doel

Voor de zomer van 2023 lanceerden we een oproep naar geïnteresseerden om zich aan te sluiten bij onze klankbordgroep. De leden zijn een schakel tussen het bestuur en de belangengroepen (verenigingen, middenstand, buurtbewoners).

Enerzijds willen we dat informatie vlot doorstroomt van het bestuur naar de leden van de klankbordgroep en via hen naar de verenigingen, middenstand, buurtbewoners... Anderzijds signaleren de leden mogelijke knelpunten en zoeken we samen naar oplossingen.

Op donderdag 21 september 2023 kwam onze Dorpsraad van Leefdaal een eerste keer samen.

Kaart zelf een probleem aan

U kan uiteraard één van de leden van de Dorpsraad aanspreken en een mogelijk probleem bij hen aankaarten. Dit wordt dan tijdens een volgende bijeenkomst besproken.

Daarnaast kan u het uiteraard ook gewoon via mail aan ons meedelen. Stuur uw opmerking, vraag of voorstel naar leefdaal@bertem.be en wij bespreken het tijdens een volgende bijeenkomst. We brengen u nadien zo snel mogelijk op de hoogte.

Leden Dorpsraad

 • Communicatieambtenaar, Kirsten Cox (voorzitter)
 • Ingenieur investeringsprojecten, Marieke Cyffers (secretaris)
 • Schepen openbare werken en mobiliteit, Marc Morris

 • Niels Bideloo
 • Ronald Craps
 • Walter Craps
 • Marleen Derom
 • Jo De Keyzer
 • Leen Goovaert
 • Robby Houbrigts
 • Johan Morris
 • Kristof Suttels
 • Monique Vander Elst
 • Guido Veeckmans
 • Kristien Verschraegen

Deel deze pagina