Verkiezingen 13 oktober 2024

Op zondag 13 oktober trekken we voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Dan kiezen we onze nieuwe provincieraad en gemeenteraad.

Stemrecht, geen stemplicht

De stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd) voor de lokale verkiezingen is afgeschaft. Er is nu stemrecht. Dit houdt in dat u mag stemmen, maar niet meer verplicht bent.
 
Toch blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is namelijk belangrijk dat elk deel van de bevolking goed vertegenwoordigd is.
 
Van alle besturen staat een lokaal bestuur het dichtst bij de burger. Heel wat beslissingen hebben een directe impact op het leven van de inwoners:
  • welke wegen of fietspaden aangepakt worden
  • waar er groen, natuur en speelplekken komen
  • welke culturele of sportieve projecten er komen
  • subsidies voor verenigingen
  • en nog veel meer

U kan door te stemmen laten weten weten wat u belangrijk vindt. Laat uw stem dus zeker horen op 13 oktober.

Wie kan stemmen?

Belgen vanaf 18 jaar staan automatisch op de kiezerslijst. Zij krijgen dus eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. Hierin staat duidelijk vermeld waar en wanneer u verwacht wordt.  

Heeft u een andere nationaliteit dan de Belgische? Dan mag u alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de provincieraad. U moet zich dan ook eerst registreren. Dat doet u voor 1 augustus 2024.

Dat kan door

Na de registratie gaat onze dienst burgerzaken na of u voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden. Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u eind september een uitnodiging om te gaan stemmen. In die uitnodiging staat vermeld waar en wanneer u verwacht wordt.

Wat neemt u mee?

Op de dag van de verkiezingen neemt u mee naar het stembureau

  • uw identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief. U ontvangt deze brief ten laatste twee weken voor de verkiezingsdatum. 
  • kreeg u een volmacht om voor iemand anders te stemmen? Neem dan ook de oproepingsbrief van de volmachtgever en het volmachtformulier mee

Volmacht

Soms kan u niet gaan stemmen. U moet werken, studeren... Dan kan u toch stemmen door iemand anders een volmacht te geven. U hebt hiervoor een volmachtformulier en attest nodig. De persoon die in uw naam stemt, moet die documenten op de verkiezingsdag ook bij zich hebben.

Let op: de regels rond volmachten, documenten en handtekening die u nodig hebt, zijn anders dan bij de verkiezingen in juni. Lees dus zeker alle info goed na op de website van de Vlaamse overheid.

Deel deze pagina