Inschrijven in de Bertemse scholen

Om uw kind in te schrijven in één van de drie Bertemse basisscholen, meldt u zich eerst aan via het centraal digitaal platform van de Vlaamse overheid.

 1. Kies uw school
  U kiest welke school/scholen uw voorkeur geniet(en): gemeentelijke basisschool 't Zonneveld Bertem - gemeentelijke basisschool Leefdaal - vrije basisschool De Waaier Bertem
 2. Meld u aan
  U meldt zich aan via het centraal digitaal platform en geeft aan naar welke school/scholen uw voorkeur uitgaat.
 3. Ordenen en toewijzen
  Het digitaal platform ordent en wijst de scholen toe. U kan nooit een school toegewezen krijgen waarvoor u niet gekozen hebt. De toewijzing hangt af van drie parameters: schoolkeuze, afstand en toeval. 
 4. Schrijf uw kind in
  Pas nadat er een school is toegewezen, kan u uw kind effectief inschrijven.

Voor wie?

 • Alle kinderen die geboren zijn in 2022, ook de kinderen die pas op 1 september 2025 officieel starten met school
 • Kinderen geboren voor 2022: alle kinderen die een (nieuwe) plaats zoeken in een Bertemse school.

Concreet voor het schooljaar 2024-2025

 1. Aanmelden voor alle andere kinderen van 27 februari (07:00 uur) tot en met 19 maart 2024 (16:00 uur).
 2. Uiterste bekendmaking van de toegewezen scholen op 19 april 2024
 3. Inschrijving in de toegewezen school van 22 april tot en met 13 mei 2024.
  U kan een afspraak maken met de school om uw kind in te schrijven. De inschrijving is pas definitief als u de leerlingenfiche hebt ondertekend. Breng de Kids-ID of ISI+kaart van uw kind mee.
 4. Vrij inschrijven: vanaf 23 mei 2024
  U kan rechtstreeks inschrijven in de school van uw keuze zonder eerst aan te melden, maar uiteraard alleen als er nog vrije plaatsen zijn.

Hulp

Als u nog vragen hebt of u hebt hulp nodig bij het aanmelden, dan kan na afspraak terecht in het gemeentehuis (Tervuursesteenweg 178). Vergeet het rijksregisternummer van het kind niet mee te brengen! Afspraak maken kan via aanmelden@bertem.be of via 016/49.99.99. 

Geen computer of internet? 

Als u geen computer of toegang tot het internet hebt, kan u gratis gebruikmaken van de computers in de bibliotheek.

Contact

Veel gestelde vragen

1. Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Als u uw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

2. Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

3. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2024 voor de kinderen die geboren zijn in 2021. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2023 (vrijdag 6 oktober 2023).

4. Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via ombudsdienstaanmeldingen@bertem.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Als u, na de beslissing van de ombudsdienst inschrijvingen, nog altijd vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de commissie leerlingenrechten. De coördinaten van deze commissie vindt u op www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie.

5. Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bevat minstens volgende leden:

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
 • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

6. Wat is de taak van de ombudsdienst inschrijvingen?

De ombudsdienst staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuivere materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • evaluatie van behandelende klachten en vaststellingen met het oog op bijsturing van de aanmeldingsprocedure

Deel deze pagina