Verkiezingen juni 2024

In 2024 trekken we twee keer naar de stembus. Op zondag 9 juni vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Op zondag 13 oktober zijn het de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

U vindt hier alvast alle informatie over de verkiezingen van 9 juni. Vanaf 10 juni vindt u hier de verkiezingsuitslagen van de verkiezingen van 9 juni én alle informatie over de verkiezingen van 13 oktober.

Stemrecht voor jongeren

Nieuw is dat ook de 16- en 17-jarigen hun stem voor de Europese verkiezingen mogen uitbrengen. Jongeren zullen automatisch op de kiezerslijst staan en een uitnodiging ontvangen, maar de stemming is niet verplicht voor hen.

Stemplicht voor meerderjarige Belgen

Als meerderjarige Belg, ingeschreven in een Belgische gemeente, moet u zich niet inschrijven voor de verkiezingen. U komt automatisch op de kiezerslijst voor alle verkiezingen én u bent verplicht om te gaan stemmen.

Stemrecht voor niet-Belgen

Als inwoner van België én burger van een Europese lidstaat kan u vrijwillig deelnemen aan de Europese verkiezingen. Tenminste als u zich ten laatste op 31 maart 2024 inschrijft op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen én aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.
  • U bent ten laatste op 1 april 2024 ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister in een Belgische gemeente.
  • U bent minstens 16 jaar oud op de dag van de verkiezing. 
  • U beschikt over stemrecht.

Eenmaal ingeschreven, bent u verplicht te gaan stemmen. Dit wil zeggen dat u, tenzij u wettig verontschuldigd bent (bv. door ziekte), net zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina