Verkiezingen

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraadsleden. 

Geen oproepingsbrief ontvangen?

De oproepingsbrieven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden verstuurd via Bpost op 25 september 2018. Het gemeentebestuur kreeg van een aantal inwoners de melding dat zij geen oproepingsbrief hebben ontvangen. Iedere kiezer kan een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen.

De aanvraag met vermelding van naam, voornaam en adres kan via burgerzaken@bertem.be of tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

De dienst burgerzaken is voor kieszaken extra open op zaterdag 13 oktober van 10 tot 12 uur en op zondag 14 oktober van 8 tot 12 uur.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
016 49 99 93
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
burgerzaken@bertem.be