Politiezone Voer en Dijle

Bertem vormt samen met Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren de politiezone Voer en Dijle.

De interventieploegen zijn gehuisvest in het politiekantoor van Sint-Joris-Weert. De recherche, de verkeersdienst, het centraal onthaal voor de inwoners en de wijkagenten van Tervuren bevinden zich in het kantoor op de Markt van Tervuren. Daarnaast zijn er in Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem nog wijkkantoren. Ten laatste in 2025 willen we het voltallige personeel, met uitzondering van de wijkantennes, onderbrengen in een nieuw centraal politiekantoor.

Wijkbureel Bertem

Het wijkbureel in Bertem is verantwoordelijk voor de gemeente Bertem die in twee wijken is onderverdeeld. Bertem en Korbeek-Dijle vormen een wijk. Leefdaal is de andere.

De wijkagenten handhaven de openbare orde, houden toezicht op en regelen het verkeer in het algemeen en in de schoolomgeving. Verder verlenen ze hun medewerking aan alcohol- en verkeersacties, soms ook als deze op het grondgebied van andere zones plaatsvinden. Ook is het de taak van de wijkagent om burgers met raad en daad bij te staan, akte te nemen van eventuele klachten en aangiften en dit op te volgen. Tot slot voeren onze wijkagenten gerechtelijke taken van de parketten uit.

U kan in het wijkbureel terecht voor vergunningen allerhande.

Als u uw fiets wilt laten merken, kan u terecht bij het wijkkantoor van Oud-Heverlee. Maak wel eerst een afspraak via tel. 016 55 13 85. Denk eraan uw fiets en identiteitskaart mee te nemen wanneer u uw fiets wilt laten graveren.

Openingsuren & contact

Wijkbureel Bertem politiezone Voer en Dijle

adres
Tervuursesteenweg 1783060 Bertem
Tel. tel.
016 55 12 30
e-mail
Pz.vodi.wijk.bertem@police.belgium.eu

Interventieploegen politiezone Voer en Dijle

adres
Oude Nethensebaan 153051 Oud-Heverlee

Centraal onthaal politiezone Voer en Dijle

adres
Markt 73080 Tervuren
Tel. tel.
016 55 13 55
e-mail
Pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu

Deel deze pagina