HRM

De dienst HRM staat in voor het personeelsbeleid en -administratie. Ze biedt ondersteuning bij de uitwerking van beleidsdossiers en is verantwoordelijk voor de wedden- en loonberekening, RSZ-aangifte en kinderbijslag.