naar top
Gemeente Bertem

Sluikstorten, maak u er niet schuldig aan

Sluikstort en zwerfvuil horen niet in de natuur! Neem uw afval terug mee naar huis en deponeer het in uw vuilnisemmer.

Sluikstorten is het achterlaten, opslaan of storten van afval op plaatsten waar het niet mag. Sluikstorters ontwijken bewust de reglementaire afvalophaling of -inzameling. Niet enkel het dumpen van een oude zetel of koelkast in de struiken, maar ook het achterlaten van een zak huishoudelijk afval in het vuilbakje aan de bushalte, naast de glasbol of bij de textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar. Net als frituurolie in de rioolput gieten of gras- en tuinafval dumpen in velden of bossen.

Het sluikstorten van afval (waaronder ook tuinafval en bouw- en sloopafval) is een belasting voor de natuurlijke omgeving. Ook het achterlaten van groenafval is schadelijk. Dit verstoort immers de natuurlijke plantengroei en zorgt voor een verzuring van de bodem. Tuinafval kunt u thuis composteren, afgeven op het recyclagepark of meegeven met de huis-aan-huisophaling van gft (bv. gras, bladeren, klein plantenafval) of snoeihout.

Het opruimen van sluikstorten kost heel wat moeite en vooral ook geld aan de maatschappij. Sluikstorters die betrapt worden, kunnen zich verwachten aan een zware boete. Daarnaast zal de overtreder moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen.

Als u een sluikstort opmerkt, kunt u dit melden aan onze dienst openbare werken, via openbarewerken@bertem.be of via de applicatie 'melding'. De dienst openbare werken ruimt het stort zo snel mogelijk op en tracht de overtreder te identificeren. De gevonden gegevens worden doorgegeven aan de politie.

Blijf niet met uw afval zitten

Op de jaarlijkse afvalkalender vindt u een overzicht van alle soorten afval en hun inzamelwijze. Huisvuil, gft, papier-karton, pmd, worden aan huis opgehaald. Met andere –bijvoorbeeld grofvuil, oude metalen, houtafval, bouw- en sloopafval, groenafval, klein gevaarlijk afval, asbestplaten–  kunt u terecht op het recyclagepark. Grofvuil wordt ook op aanvraag opgehaald aan huis. Bel hiervoor naar de groene lijn op tel. 0800 97 0 97. Herbruikbare goederen kunt u kwijt via De Kringwinkel. De Kringwinkel haalt ook op aan huis. Alle elektrische toestellen kunt u gratis afgeven op het recyclagepark. Indien deze toestellen nog in goede staat of herstelbaar zijn, kunt u ze ook voor hergebruik naar De Kringwinkel brengen of vragen om ze te komen ophalen. Wilt u uw gft thuis composteren, maar weet u niet goed hoe u aan de slag moet, of kan u nog wat tips gebruiken? Bekijk dan de filmpjes op www.ecowerf.be/thuiscomposteren

Meer informatie over de afvalophaling, het recyclagepark, de glasbollen, de sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven vindt u op www.ecowerf.be/bertem. Met vragen kunt u bij EcoWerf terecht op tel. 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be.  

Gepubliceerd op donderdag 06 oktober 2022
Nieuwsoverzicht