naar top
Gemeente Bertem

Start werken Leefdaal: eenrichtingsverkeer in de Dorpstraat

UPDATE In de Info Bertem van januari-februari staan andere verkeersmaatregelen vemeld. In een ultiem overleg met de aannemer werd deze week gekozen voor een nieuwe proefopstelling tot eind maart. Dit om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen. We evalueren constant de situatie.

De komende jaren wordt de Dorpstraat vernieuwd en er komt een nieuwe school in Leefdaal. De oude wordt afgebroken en ook de parochiezaal maakt plaats voor een nieuw polyvalent gebouw. In de schaduw van deze grote projecten worden ook de rioleringen aangepakt. Met andere woorden: hinder. Veel hinder.

Samen proberen we de hinder tot een minimum te beperken met als absolute prioriteit de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Het lokaal bestuur informeert u via de gemeentelijke kanalen en volgt de werken op de voet. U kan altijd terecht voor informatie en vragen op www.bertem.be/leefdaal, via mail op leefdaal@bertem.be of via tel. 016 49 99 99.

Eenrichtingsverkeer in de Dorpstraat

Op 11 januari start de inrichting van de werfzone die meteen een impact heeft op de schoolmobiliteit. De Dorpstraat richting Vossem tussen huisnummer 544 en huisnummer 514 wordt eenrichtingsverkeer. De handelaars blijven bereikbaar. Voor de bussen van De Lijn wordt een uitzondering gemaakt. De (parking van de) Vlieg-In en de Kiss&Ride voor GBS Leefdaal blijven dus bereikbaar vanuit Bertem. De Parochieweg en het voetpad van de Dorpstraat ter hoogte van de school aan de zijde met even huisnummers worden afgesloten. Aan de oversteekplaatsen ter hoogte van de gemeenteschool en ter hoogte van huisnummer 524 moeten voetgangers oversteken. 

Toegang(en) tot de school 

De doorgang voor stappers en trappers blijft gevrijwaard. Het werfverkeer wordt geweerd tijdens de piekuren van de school. De ingang van de school via de Parochieweg is niet meer toegankelijk omdat hier de werf wordt opgebouwd. De toegang via de Dorpstraat blijft wel bereikbaar. Een extra toegang tot de school is voorzien achteraan de huidige parking in 2 richtingen via het brugje over de Voer. Ook de Dorpstraat is via deze weg bereikbaar. 

Kortparkeren in de L. Van Buekenhoudtstraat

Om een goede doorstroming te garanderen, komt er in de L. van Buekenhoudtstraat een zone voor kortparkeren van maximum 15 minuten. De rijrichting wordt er omgekeerd: eenrichtingsverkeer richting de Kruiskouter en ook het onderste deel van de Kruiskouter (tussen huisnummers 2 en 4) wordt eenrichtingsverkeer richting de A. Devriesestraat. In de Mezenstraat geldt een parkeerverbod. Gebruikers van de zone voor kortparkeren bereiken de school te voet en met de fiets via het Voerwegje en de brug over de Voer. Na schooltijd begeleidt het personeel van GBS Leefdaal op gezette tijdstippen de kinderen naar de zone voor kortparkeren. 

Constante evaluatie 

De werken in Leefdaal zijn ingrijpend en hebben een impact op het dagelijkse leven. Om die reden worden de verschillende (verkeers)maatregelen constant geëvalueerd. Wij staan zoals steeds open voor vragen, bedenkingen en opmerkingen via leefdaal@bertem.be en tel. 016 49 99 99. 

Alle info: www.bertem.be/leefdaal 

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022
Nieuwsoverzicht