naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ererector Roger Dillemans is onze eerste ereburger

Ererector van de KU Leuven, baron Roger Dillemans mag zich nu ook ereburger van Bertem noemen. Dillemans kan terugblikken op een uitzonderlijke en veelzijdige loopbaan met nationale en internationale uitstraling. En ondanks zijn drukke leven, volgde hij met belangstelling wat er in Bertem gebeurde.

Actief binnen de universiteit

De nu 90-jarige Dillemans studeerde rechten, notariaat en filosofie aan de KU Leuven. Hij vervolgde zijn studies aan Harvard waar hij een Master of Laws behaalde en de Addison Brown Prize voor het beste essay ontving.

In 1960 werd Dillemans, op z'n 28ste al, benoemd als professor aan de faculteit rechten van de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in familierecht en familiaal vermogensrecht enerzijds en sociaal recht en socialezekerheidsrecht anderzijds. Behalve professor aan de universiteit van Leuven, was hij ook jarenlang visiting professor aan King’s College in Londen. 

Van 1978 tot 1981 was Roger Dillemans decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid in Leuven. Op zijn 53ste werd hij verkozen tot opvolger van Pieter De Somer. Hij was rector van de KU Leuven van 1985 tot 1995.

Actief buiten de universiteit

Voor zijn onderzoek kreeg hij in binnen- en buitenland erkenning, onder meer met zeven eredoctoraten. Maar ook buiten de universiteit was Dillemans actief. Hij was de oprichter en voorzitter van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid. Begin jaren '80 leidde hij een commissie die onderzoek deed naar de hervorming van de sociale zekerheid. Hij was voorzitter van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. En hij was van 1995 tot 2003 voorzitter van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.

Daarnaast zijn ook heel wat publicaties van zijn hand. Boeken bedoeld voor zowel professionelen van de rechtsbedeling, studenten als voor het grote publiek. ‘Wegwijs’ is zo’n reeks informatieve gidsen waarin hij samen met andere specialisten thema’s als gezondheid, recht of cultuur toelichtte aan het grote publiek. 

Grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid

Zijn groot sociaal bewustzijn en verlangen naar maatschappelijk engagement kenmerken hem. Dat kwam in de jaren ‘70 tot uiting toen hij voorzitter werd van Caritas Catholica, de koepel van alle christelijke sociale instellingen, en van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

En na zijn emeritaat werd het Fonds Roger Dillemans opgericht. Dat reikt excellentiebeurzen uit. Zo krijgen mensen die wel de capaciteiten, maar niet de financiële middelen hebben de kans om zich te specialiseren of verder te studeren.

Lokaal betrokken

Ook lokaal was Roger Dillemans actief en aanspreekbaar. Als jonge professor was hij onder andere lesgever voor de gewestelijke sociale school die ACW Leefdaal van 1961 tot 1967 organiseerde in het Parochiaal Centrum van Leefdaal. Hij heeft veel van onze inwoners met wijze raad geholpen.

In 1991 werd Dillemans opgenomen in de Belgische erfelijke adel met de persoonlijke titel van baron.

Op 11 maart 2023 kende het lokaal bestuur Bertem dan ook terecht de titel van ereburger van Bertem aan hem toe. Dorpsgenoot Roger Dillemans is zo onze allereerste ereburger.

Gepubliceerd op zaterdag 11 maart 2023
Nieuwsoverzicht
roger dillemans (c) kuleuven.jpeg

Lees meer artikels over

Deel deze pagina