Minimum aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Door de verdichting van de woonkernen neemt het aantal meergezinswoningen toe. Dit vergroot ook sterk de parkeerdruk op het openbaar domein. De gemeenteraad heeft daarom in oktober 2016 de gemeentelijke verordening betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg definitief vastgesteld.

U moet het nodige aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien wanneer u

 • nieuwe gebouwen wilt optrekken
 • bestemmingswijzigingen, herbouwingswerken of bepaalde verbouwingswerken wilt uitvoeren
 • een woning wilt opsplitsen
 • in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor huisvesting wilt opsplitsen

Het minimaal aantal te realiseren parkeerplaatsen en fietsenstallingen:

eengezinswoningen

 • 2 parkeerplaatsen voor een woning van maximum 200 m² vloeroppervlakte
 • 1 bijkomende parkeerplaats voor een woning groter dan 200 m² vloeroppervlakte
 • 1 bijkomende parkeerplaats voor bezoekers als er ter hoogte van de woning en over een lengte van 100 m voor en na de perceelsgrenzen van de woning parkeren niet mogelijk is of niet toegestaan is
 • minimum evenveel fietsenstallingen als aantal slaapkamers

meergezinswoningen en groepswoningbouw met uitzondering van studio’s

 • 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid tot en met 200 m² vloeroppervlakte
 • 3 parkeerplaatsen per woongelegenheid groter dan 200 m² vloeroppervlakte
 • per begonnen schijf van 5 woongelegenheden 1 bezoekersplaats
 • minimum evenveel fietsenstallingen als aantal slaapkamers

studio’s (maximale bewoonbare vloeroppervlakte van 45 m²)

 • 1 parkeerplaats
 • 2 fietsenstallingen per studio

sociale woningen

 • 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid
 • 2 fietsenstallingen per woongelegenheid

 assistentiewoningen

 • 1 parkeerplaats per 3 assistentiewoningen, vermeerderd met 1 parkeerplaats per schijf van 10 assistentiewoningen.
 • 1 fietsenstalling per 5 assistentiewoningen

Ook voor warenhuizen, winkels, bedrijven, feestzalen, kinderkribben… worden normen opgelegd voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen, afhankelijk van de oppervlakte en de aard van bedrijvigheid.

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft deze verordening op 15 december 2016 goedgekeurd.

Op 13 januari 2017 werd de verordening bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad en is dus van kracht vanaf 24 januari 2017.

Raadpleeg de parkeerverordening hieronder.

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina