Geluidsniveau bij evenementen

Organiseert u een evenement met elektronisch versterkte muziek, dan mag de muziek niet luider zijn dan 85 dB(A) LAeq, 15min (niet luider dan zachte achtergrondmuziek) en moet de organisator zich houden aan de bepalingen van het geldende politiereglement.

Wilt u de muziek luider spelen, dan vraagt u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een afwijking aanvragen

  • Privé-evenementen kunnen geen afwijking bekomen op de geluidsnormen. De organisator moet altijd voldoen aan de algemene VLAREM-normen voor geluid in de omgeving. Een goede communicatie met de buurt is aangewezen om eventuele klachten te vermijden.
  • Wanneer uw muziekactiviteit plaatsvindt op een publiek toegankelijke plaats en het geluidsniveau blijft onder 85 dB(A), dan hoeft u geen toelating te vragen. 
  • Wanneer het geluidsniveau boven deze norm uitkomt, moet u toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Bijkomende maatregelen

Voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek gelden volgende basisregels:

  • Voor evenementen van zondag t.e.m. donderdag: tot 22 uur
  • Voor evenementen op vrijdag: tot 2 uur
  • Voor evenementen op zaterdag: tot 4 uur

Voor meerdaagse evenementen kan maar 1 keer een maximumduur tot 4 uur bekomen worden. Bij dergelijke evenementen, waarbij zowel op vrijdag als zaterdag een activiteit plaatsvindt, kan de organisator zelf beslissen op welke van de 2 dagen de muziek om 2 uur en om 4 uur eindigt.

Als het evenement plaatsvindt op een avond voor een feestdag, wordt deze beschouwd als een zaterdag.

Vanaf geluid, luider dan 95 dB(A) LAeq, 15min moet de organisator gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek.

Geluidsmeting

Geluidsmeting is vereist vanaf 95 dB(A), LAeq, 15min.

Het geluidsniveau moet door de organisator continu worden gemeten en worden geregistreerd (zichtbaar en bewaakt). De metingen worden opgestart 15 minuten voor de aanvang van de eerste muziekactiviteit en lopen continu tot minimaal 15 minuten na stopzetting van de laatste muziekactiviteit.

Verenigingen kunnen een geluidsmeter reserveren via de provinciale uitleendienst en kunnen ook een gemeentelijke subsidie aanvragen voor het ontlenen van een geluidsmeter.

Afbouwschema

Voor evenementen met elektronisch versterkte muziek vanaf 95 dB(A) LAeq, 15min moet een afbouwschema gevolgd worden. De laatste 30 minuten bedraagt de geluidsnorm steeds maximaal 85 dB(A) LAeq, 15min. Op deze manier wordt aangegeven dat het evenement op zijn einde loopt.

E-loket

  • Subsidieaanvraag voor het ontlenen van een geluidsmeter

    Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina