Geluidsniveau bij evenementen

Organiseert u een evenement met elektronisch versterkte muziek, dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen, dan vraagt u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Een afwijking aanvragen

  • Wanneer u een activiteit organiseert op een privaat perceel (woning, tuin...) mag de muziek niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen. De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan.
  • Wanneer uw muziekactiviteit plaatsvindt op een publiek toegankelijke plaats en het geluidsniveau blijft onder 85 dB(A), dan hoeft u geen toelating te vragen. Wanneer het geluidsniveau boven deze norm uitkomt, moet u toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Vraag via ons e-loket een afwijking van de geluidsnormen aan.

Bijkomende maatregelen

Afhankelijk van het gewenste geluidsniveau moet u bijkomend aan de toelating volgende maatregelen nemen:

  • 95 dB(A): continu meten (zichtbaar en bewaakt) of met geluidsbegrenzer
  • 100 dB(A): continu meten (zichtbaar en bewaakt) of met geluidsbegrenzer, registreren en 1 maand bijhouden en oordopjes voorzien

De meet- en registratieapparatuur moet voldoen aan de nauwkeurigheidseisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 - 1996 of recenter) en moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit gemeten kan worden.

Uitleendienst provincie Vlaams-Brabant

Zo’n geluidsmeter kan u lenen bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabantwww.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst. Voor een geluidsniveau tot 95 dB(A) volstaat een geluidsmeter die enkel meet (categorie 1 en 2) terwijl voor 100 dB(A) een geluidsmeter verplicht is die het geluid ook registreert (categorie 3).

Gemeentelijke subsidies voor het ontlenen van een geluidsmeter

De gemeente verleent een subsidie voor het ontlenen van een geijkte geluidsmeter aan erkende Bertemse verenigingen, jeugdverenigingen lid van de Bertemse jeugdraad, Bertemse adviesraden, Bertemse scholen, organisatoren van buurtfeesten en particulieren die een publiek toegankelijke activiteit op het grondgebied van Bertem organiseren.

De kosten voor de ontlening en/of verzekering van een geijkte geluidsmeter worden voor 100% terugbetaald met een maximum van 30 euro. Hiervoor bezorgt u binnen de 30 dagen een bewijs van betaling aan de financiële dienst onder de vorm van een rekeninguittreksel, stortingsbewijs of overschrijvingsbevestiging (pc-banking) tezamen met een kopie van het afhaalformulier van de provincie of ontleenbewijs van de privéverhuurder.

Vraag via ons e-loket een subsidie voor het ontlenen van een geluidsmeter aan.

E-loket

  • Afwijking geluidsniveau bij een evenement

    Formulier
  • Subsidieaanvraag voor het ontlenen van een geluidsmeter

    Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina