Ruimtelijk uitvoeringsplan meergezinswoningen

Het RUP meergezinswoningen bakent over het hele grondgebied van de gemeente Bertem zones af waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. In specifiek daartoe afgebakende zones geldt er dus een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen. 

De bestaande vergunde meergezinswoningen kunnen overal behouden blijven. Maar als ze binnen het plangebied van het 'RUP meergezinswoningen’ liggen, kunnen ze enkel worden verbouwd binnen het bestaand volume, zonder het aantal woonentiteiten te verhogen.

Anderzijds kan er onder strikte voorwaarden een uitzondering worden gemaakt om meergezinswoningen te maken binnen een bestaand volume van bestaande grote gebouwen en andere markante gebouwen en constructies. Zo kan er efficiënt omgesprongen worden met het gebruik van bestaande grote gebouwen en kunnen we ook inspelen op de groeiende behoefte aan kleinere woonentiteiten.

De beslissing van definitieve vaststelling door de gemeenteraad van 26 juni 2018 werd op 3 september 2018 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het plan treedt in werking veertien dagen na verschijning. 

De Raad van State heeft bij Arrest nr. 215.938 van 26 oktober 2021 het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Bertem van 26 juni 2018 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Meergezinswoningen’ en de beslissing van de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid van 21 maart 2017 dat de opmaak van een planmilieueffectrapport voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet nodig is, vernietigd.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina