Stookadvies

Wanneer er hoge fijnstofconcentraties gemeten worden, roept de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking op om enkele dagen geen hout te stoken in haarden of kachels. Houtverbranding beperken op die dagen heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid. De actuele fijnstofconcentraties in Vlaanderen kan u op de voet volgen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij, kortweg VMM (zie link onderaan).

De VMM adviseert dan om geen of zo weinig mogelijk hout te verbranden. Als de voorspellingen daarna aangeven dat de kans klein is dat de concentraties nog 24u lang boven de norm blijven, zal het advies ingetrokken worden.

We verwarmen met z'n allen massaal onze huizen en dat speelt een niet te onderschatten rol in de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Ook de industrie en het verkeer dragen natuurlijk hun steentje bij. Maar daar zien we de laatste jaren een daling in de uitstoot, zowel in het verkeer als in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. De uitstoot door huishoudens daarentegen is de laatste 15 jaar blijven stijgen, doordat o.a. het verbruik van hout voor verwarming toeneemt.

De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen. Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof. Dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zorgen voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Deze stoffen hebben aanzienlijke gezondheidseffecten. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot.

Het stookadvies is geen verbod op houtverbranding op deze dagen. Door niet te stoken draagt u bij tot een betere luchtkwaliteit. Als u toch wilt stoken, raadt de VMM aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken. Verwarmt u uw woning op hout en hebt u geen alternatief, dan kunt u nog altijd uw steentje bijdragen door op een correcte manier te stoken. Ook zo beperk u uw uitstoot. Er valt ook heel wat te leren over slim stoken: van goede luchttoevoer tot aanmaaktips:

 • Vermijd open haarden,
 • zet de luchttoevoer van uw kachel niet altijd volledig open,
 • maak uw kachel niet aan met krantenpapier,
 • leg bij het aanmaken van uw kachel het meest brandbare materiaal bovenaan,
 • voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe en sluit de deur zo snel mogelijk,
 • laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen,
 • verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel,
 • laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer u het gebruikt,
 • sluit nooit de luchttoevoer van uw houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt,
 • sluit na enkele minuten de luchttoevoer als het vuur gedoofd is en er enkel assen overblijven.

Meer informatie vind je op https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies

 • foto:
houtkachel.jpg

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina