Ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona voorlopig vastgesteld. Dit plan wil tegemoet komen aan de behoefte aan een nieuwe, multifunctionele sporthal en bijkomend voetbalveld.

De nieuwe sporthal moet plaats bieden aan verschillende sportclubs en verenigingen die nu diverse locaties verspreid over de hele gemeente gebruiken. Daarnaast is er ook behoefte aan een bijkomend voetbalveld en bijkomende infrastructuur voor sport en recreatie. Deze  bijkomende infrastructuur voor sport en recreatie kan niet worden opgevangen bij de bestaande voorzieningen.

Het gemeentelijk structuurplan opteert voor de ontwikkeling van een nieuwe site, die alle recreatieve voorzieningen bundelt, in of nabij het hoofddorp Bertem. Maar tegelijkertijd voorziet het structuurplan ook de mogelijkheid om hiervoor locaties in of aansluitend bij de woonkern Leefdaal te voorzien indien mogelijke locaties in Bertem niet haalbaar of wenselijk zijn. Omwille van de hoge investeringskost, de slechte bereikbaarheid en ontsluitingsmogelijkheden, en de mogelijke hinder voor de deelkern Bertem wordt het idee om in het gebied 'De Hoef'  langs de E314 in Bertem sportinfrastructuur te ontwikkelen, verlaten.

Door zijn centrale ligging tussen de 3 deelkernen van de gemeente Bertem en de goede ontsluiting wordt er geopteerd om de bestaande site van de voetbalclub VC Leefdaal-Bertem, verder uit te breiden. Naast de sportinfrastructuur wordt ook een voldoende ruime parking voorzien. Dit project vergt een aanpassing van het gewestplan en het bestaande Bijzonder plan van aanleg. Daarom maakt de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Om de gewenste situatie te kunnen realiseren zal de gemeente een aantal percelen ruilen met percelen van De Watergroep en zullen een aantal percelen, momenteel in privé-eigendom, moeten verworven worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona werd door de gemeenteraad van 27 september 2016 voorlopig vastgesteld.

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen onderwierp het college van burgemeester en schepenen het voorlopig vastgesteld RUP en bijhorende onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek werd georganiseerd van 7 november 2016 tot en met 6 januari 2017.

Het RUP sportpark Verona werd door de gemeenteraad van 25 april 2017 definitief vastgesteld. Deze beslissing werd op 30 juni 2017 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en trad in werking veertien dagen na verschijning.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina