Heffing op de waterverontreining

Sinds oktober 2019 verzendt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de heffingsbiljetten voor de heffing op de waterverontreiniging (heffingsjaar 2019). Gezinnen die beschikken over een eigen waterwinning (grondwater) ontvangen zo‘n heffingsbiljet. Gezinnen die zelf hun afvalwater zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een IBA en toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet een nieuwe aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. De nieuwe procedure verloopt als volgt:

  • De vrijstellingsaanvraag wordt, samen met een kopie van het heffingsbiljet (of de afscheurstrook), schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.
  • De gemeente onderzoekt de aanvraag en moet hierbij een IBA-attest invullen en ondertekenen.
  • De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag.
  • De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

De voorwaarden waaraan men moet voldoen om recht te hebben op een sociaal tarief, zijn ongewijzigd.

Aanvragen tot sociaal tarief en bezwaarschriften moeten schriftelijk en binnen 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet opgestuurd worden naar: Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst.

Meer informatie vindt u op www.vmm.be/water/heffingen/vraag-een-vrijstelling-aan

VMM

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina