Legalisatie van buitenlandse akten en documenten

Buitenlandse akten en documenten moeten in principe gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade in dat land. Sommige landen zijn volledig vrijgesteld van de legalisatieplicht. Voor andere landen volstaat een vereenvoudigde legalisatie, de Apostille. De federale overheid geeft je op haar website (https://diplomatie.belgium.be/nl) de lijsten van de landen waarvoor geen legalisatieprocedure, de gewone procedure of een Apostille gevolgd moet worden.

Documenten afgeleverd door de buitenlandse ambassades die in België gevestigd zijn, moeten gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel. Openingsuren: van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Vertaling

Een beëdigd vertaler moet de documenten opgesteld in een vreemde taal naar het Nederlands vertalen, want Bertem ligt in het Nederlands taalgebied. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van zijn woonplaats.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina