Attesten, uittreksels en bewijzen

Afschriften en uittreksels

Afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand zijn gratis. Afschriften van akten die geen 100 jaar zijn, mogen aan iedereen worden gegeven op voorwaarde dat de afstamming niet is vermeld. Zo'n afschrift met vermelding van de afstamming kan enkel aangevraagd worden door de betrokkene zelf, een naast familielid (echtgenoot, kind, vader, moeder, broer, zus), een openbare overheid, een notaris of advocaat of wanneer u de toelating van de rechtbank heeft. Akten die ouder zijn dan 100 jaar mogen aan iedereen worden gegeven en kan u opzoeken via http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat.

Elektronische attesten

Voor sommige attesten van de dienst burgerzaken kan u ook gratis een uittreksel aanvragen via https://mijndossier.rrn.fgov.be/nl/certificats.do.

U moet dan wel over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken en uw e-ID bij de hand houden. Meer info hierover vindt u op http://eid.belgium.be/nl/. 

E-loket

Deel deze pagina