De Koeheide

De Koeheide of Heideberg is een groen gebied dat aansluit op Bertembos en de gemeentegrens met Herent en Leuven. Het gebied is een mozaïek van ontelbare verbluffende landschapselementen. De Koeheide is doorsneden met holle wegen waar volop gewandeld en gefietst kan worden. Een breed gamma van zeldzame fauna en flora vindt er onderdak. Het gebied is dan ook terecht erkend als natuurgebied.

Vzw Natuurpunt heeft het terrein toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. De vzw wil fietsers en wandelaars bewust maken van de zeldzame natuur waarin we vertoeven. Het reservaat zit nu nog in een beginfase. Natuurpunt heeft ongeveer elf hectaren in erfpacht genomen, maar op termijn moet het natuurgebied veertig hectaren beslaan.

Het idee voor het natuurreservaat is gegroeid uit de vraag van de Bertemse bevolking. Eddy Macquoy, de conservator van de Koeheide, kende een aantal mensen bij Natuurpunt en zo werden de eerste stappen gezet. De Koeheide is de officiële naam van het gebied, maar in de volksmond is het beter gekend als de Heideberg of den haa-berg.

Bedreigde planten en dieren

Tientallen bedreigde planten en dieren hebben hun thuis in het reservaat. Onder andere kamgras, de knobbelboterbloem, de droogbosbloem, de vleugeltjesbloem en de hazelworm, een pootloze hagedis die lijkt op een klein slangetje, krijgen hier veilig onderdak. De vzw Natuurpunt wil, door het gebied in beheer te nemen, een aantal bedreigde dier- en plantensoorten beschermen of terugkrijgen: onder andere de grauwe klauwier, een vogelsoort die op de Vlaamse rode lijst staat vermeld als uitgestorven en de wilde hamster, een Europees bedreigde soort. Op termijn wilt Natuurpunt ook de das terug in de Koeheide krijgen. Verder herbergen een aantal graslanden plantengemeenschappen die uniek zijn voor Vlaanderen.

Bezoeken

De Koeheide kan u gemakkelijk in uw eentje verkennen. U kan de bewegwijzerde Bertemboswandeling volgen, maar ook geleide wandelingen zijn mogelijk.

Meer info

Eddy Macquoy, gsm 0485 41 21 99, eddymac@telenet.be, www.koeheide.be

Koeheide

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina