Vogelgriep

Om een introductie van het vogelgriepvirus te helpen opvangen, zijn er een reeks basismaatregelen. Die houden rekening met de plaats waar de dieren zich bevinden en de wijze waarop ze worden gehouden. Een lijst met risicogebieden vindt u op www.favv.be.

Maatregelen voor professionele pluimveebedrijven

  • die zich in een gevoelig natuurgebied bevinden: verplicht afschermen van het pluimvee
  • die zich niet in een gevoelig natuurgebied bevinden: verplicht binnen of afgeschermd voederen en drenken van pluimvee

Maatregelen voor particuliere pluimvee- en vogelhouders

  • in het ganse land: in staat zijn om alle pluimvee binnen de 24 uur af te schermen van zodra het Federaal Voedselagentschap deze maatregel zou opleggen
  • die zich in een gevoelig natuurgebied bevinden: verplicht binnen of afgeschermd voederen en drenken van pluimvee en vogels
  • die zich niet in een gevoelig natuurgebied bevinden: er zijn geen bijzondere maatregelen van toepassing, maar binnen voederen en drenken blijft een goede manier om te vermijden dat wilde vogels worden aangetrokken door de voedselbron

Het afschermen is en blijft een goede maatregel om contact met wilde vogels te vermijden. Daarom raadt het Federaal Voedselagentschap deze maatregel aan voor alle in gevangenschap gehouden vogels en pluimvee in het hele land. Maar een volledige afschermplicht wordt voorlopig niet opgelegd.

Aangifteplicht

Iedereen die pluimvee houdt, moet de aangifteplicht respecteren. Dat betekent dat elk vermoeden van de ziekte moet worden gemeld aan een erkende dierenarts. Die zal, indien nodig, de nodige stalen nemen en de Provinciale Controle Eenheid van het Voedselagentschap verwittigen.

Ter herinnering: de volgende verschijnselen kunnen een aanleiding zijn om je dierenarts te raadplegen:

  • ziektetekens als sufheid, ademhalingsproblemen, oogontsteking bij de dieren
  • een sterke afname van de normale voeder- en wateropname
  • een hoge of abnormale sterfte
  • een abnormale daling van de leg

Meer info www.favv.be

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina