Vogelgriep

Meld vogelsterfte

Meld vogelsterfte op de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op tel. 0800 99 777.

Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en het tijdstip.

Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. Het lokaal bestuur Bertem staat in voor de verwijding van de resterende kadavers, behalve op privé-eigendom. Breng daarom ook het lokaal bestuur Bertem op de hoogte: omgeving@bertem.be

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen. Raak hierbij de kadavers niet zomaar aan, maar neem de nodige beschermende maatregelen. 

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Hoe vogelkadavers verwijderen?

Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over enkele kadavers, dan kunt u ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde.

Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden, zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren.

Hieronder vindt u een overzicht van de te volgen maatregelen als u in aanraking komt met zieke of dode vogels:

 • bij veel kadavers raden we aan om van kledij te veranderen voor u een andere activiteit start (het dragen van een werkschort of wegwerpoverall is ideaal)
 • draag bij elk contact met zieke en dode vogels wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2)
 • plaats het kadaver in een hermetisch afsluitbare, waterdichte zak en let hierbij op dat de buitenkant van de zak niet wordt besmet, verpak ook zo weinig mogelijk lucht in de zak
 • verzegel de zak en plaats die in een tweede zak, waarbij u opnieuw zo weinig mogelijk lucht in de zak verpakt
 • doe uw handschoenen uit door ze binnenstebuiten te draaien en ze ook in de tweede plastic zak te plaatsen die u daarna hermetisch afsluit (bijvoorbeeld met een sluitstrip)
 • behandel de buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel als deze bevuild is
 • open de zak niet meer en bezorg die zo snel mogelijk aan de destructiefirma
 • was steeds uw handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat u een kadaver behandeld hebt en zéker vooraleer u voedsel vastpakt
 • reinig eventuele vlekken en besmeurde plekken met zeep en water
 • vervoer kadavers in een aanhangwagen of topbox, om besmetting van het voertuig te voorkomen, raden we aan om de zak op plasticfolie of in een geschikte doos te plaatsen
 • is de aanhangwagen of topbox vuil, dan moet deze gereinigd en ontsmet worden

Meer informatie

www.favv.be

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina