Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan geeft het kader voor de gewenste ruimtelijke structuur. Deze langetermijnvisie brengt samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Zowel het gewest, de provincies als de gemeente maken ruimtelijke structuurplannen. Die van Vlaanderen en van de provincie kan u bij de dienst omgeving in Bertem inkijken.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Op welke manier krijgen wonen, toerisme, economische activiteiten, natuur, landbouw de komende decennia een plaats in Bertem? Op deze vragen wil het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een antwoord bieden. Het is niet zo eenvoudig uit te leggen wat een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan precies is. U mag het in elk geval niet vergelijken met het alom gekende gewestplan waarbij elk perceel een bepaalde functie kreeg zoals woonzone, landbouwzone en natuurgebied. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft eerder iets weg van een toekomstvisie. Een na te streven (ideaal)beeld waarbij wordt bepaald op welke plaatsen in onze gemeente ruimte is voor de verdere ontwikkeling van wonen, toerisme, economische activiteiten, natuur en landbouw.

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2006 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief aanvaard mits volgende verduidelijkingen:

  • wat betreft de landbouw in het natuurgebied van de Dijlevallei wijziging van de bepaling medebeheerder in medegebruiker (p. 146)
  • na heroriëntatie omvorming van het gebied Veeweide naar landbouw en/of natuurgebied (p. 148)

Bij besluit van 11 januari 2007 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, bestaande uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte, goedgekeurd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verscheen in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2007.

Downloads

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina