Ruimtelijk uitvoeringsplan centrum

Plannen van aanleg leggen de gekozen bestemmingen voor een bepaald deel van het grondgebied juridisch op kaart vast. Bij elke bestemmingscategorie horen stedenbouwkundige voorschriften. De bekendste plannen van aanleg zijn de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA).

De plannen van aanleg worden geleidelijk vervangen door de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die op drie niveaus worden opgemaakt:

  • gewestelijk RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest
  • provinciaal RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie
  • gemeentelijk RUP: voor een deel of delen van het grondgebied van de gemeente

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'centrum'

Op 30 september 2008 heeft de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'centrum' en het bijhorende onteigeningsplan voorlopig aanvaard. Dit plan werd opgemaakt om een oplossing te bieden aan een aantal praktische problemen bij de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften van het bestaande BPA nr. 1 'Centrum Bertem' en vooral om het tracé van de nieuwe wegenis definitief vast te leggen. Na goedkeuring van het RUP zal de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis langs een gedeelte van deze nieuwe weg sociale woningen oprichten.

Het bestaande BPA nr. 1 'Centrum Bertem' wordt door dit RUP opgeheven. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen onderwierp het college van burgemeester en schepenen het voorlopig vastgesteld RUP en bijhorend onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek werd georganiseerd van 14 november 2008 tot en met 12 januari 2009.

Na definitieve aanvaarding door de gemeenteraad van 26 mei 2009 werd het RUP 'Centrum Bertem' door de deputatie van Vlaams-Brabant  op 9 juli 2009 definitief vastgesteld/goedgekeurd. Deze beslissing verscheen op 2 september 2009 in het Belgisch Staatsblad.

 
 

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina