Sociale tegemoetkoming in de afvalkosten

Grote gezinnen, onthaalmoeders en mensen die genoodzaakt zijn incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal te gebruiken, produceren meer afval dan anderen. Daarom hebben ze recht op een jaarlijkse sociale correctie van 18 euro.

Grote gezinnen en onthaalouders

Een gezin met minstens drie minderjarige kinderen op 1 januari van het kalenderjaar waarop de toelage betrekking heeft, ontvangt automatisch de toelage op zijn/haar DifTarrekening. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen en ook geen bewijsstukken te bezorgen.

Onthaalouders, die door Kind & Gezin erkend zijn, krijgen ook automatisch 18 euro op de rekening gestort. Hiervoor vragen we één keer per jaar de lijst met recente kinderopvangadressen op bij Kind & Gezin.

Gebruikers wegwerpincontinentiemateriaal en/of stomamateriaal

Inwoners die voor hun persoonlijk welzijn gebruikmaken van wegwerpincontinentiemateriaal en/of stomamateriaal hebben recht op deze sociale tegemoetkoming. U moet uw aanvraag indienen vóór 1 juli. Bezorg ons een attest van de behandelende arts dat de noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal en/of stomamateriaal bevestigt.

E-loket

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina