Verbetering akte

Als in een akte van de burgerlijke stand een fout staat, kan die alleen verbeterd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, na gunstig advies van de procureur des Konings.

De aanvrager legt de attesten voor waaruit blijkt dat de akte foutieve gegevens bevat. Volgende akteverbeteringen kunnen aangebracht worden:

  • een tikfout in de namen, voornamen en adressen
  • een verkeerde datum van geboorte of overlijden in een akte als uit een geboorte- of overlijdensattest een andere datum blijkt
  • een verkeerde huwelijksdatum
  • een fout met betrekking tot de in de akte vermelde ambtenaar van de burgerlijke stand
  • een verkeerde datum van opmaak van de akte
  • een verkeerde burgerlijke staat als deze uit andere akten anders blijkt te zijn

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina