Grondontleding

De gemeente kent een toelage toe wanneer land- en tuinbouwers grondontledingen laten uitvoeren op het grondgebied van de gemeente Bertem. U komt hiervoor in aanmerking als u gedomicilieerd bent in onze gemeente en de aanvraag voor 1 juni aan het college van burgemeester en schepenen bezorgt.

Het aantal grondontledingen wordt berekend a rato van een ontleding per begonnen schijf van 5 ha. De toelage is gelijk aan het factuurbedrag per ontleding, met een maximum van 18 euro. Elk land- of tuinbouwbedrijf kan jaarlijks een maximumtoelage van 180 euro ontvangen. De staalneming moet worden uitgevoerd voor einde april.

Welke grondontledingen

  • mineraal stikstofonderzoek: levert bemestingsadvies aan de landbouwer en wordt in het voorjaar uitgevoerd
  • standaardgrondontleding: levert advies in verband met koolstof-, fosfor-, calcium- en magnesiumgehalte van de bodem en gebeurt om de twee à drie jaar

Niet alle ontledingen komen in aanmerking voor een premie. Zo kan u geen pemie aanvragen voor de ontleding van drijfmest of de ontleding van nitraatresidu in kwetsbare gebieden.

E-loket

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina