Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Meer info

Dit attest is gratis en kan u

 • rechtstreeks downloaden via Mijn Dossier als het gaat over een akte die opgemaakt is vanaf 31 maart 2019. U moet dan wel over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken en uw e-ID bij de hand houden. Meer info hierover vindt u op http://eid.belgium.be/nl.
  Neem contact op met de dienst burgerzaken
  • om een akte te verkrijgen die vóór 31 maart 2019 opgesteld werd
  • als de akte opgesteld na 31 maart 2019 niet zichtbaar is in de toepassing Mijn Dossier.
  • als de akte foutieve informatie bevat.
 • via ons webformulier aanvragen
 • zonder afspraak aan het onthaal in het gemeentehuis krijgen. Neem wel uw identiteitskaart mee.

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina