Planologisch attest

Een planologisch attest kan een uitkomst bieden als

  • uw bedrijf (gedeeltelijk) zonevreemd is en u wil rechtszekerheid op de bestaande locatie
  • uw bedrijf wil uitbreiden of herbouwen, maar u kan geen stedenbouwkundige vergunning krijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat
  • de bestemming van uw bedrijfslocatie de verlening van uw milieuvergunning bemoeilijkt.

Pas op! Het is net zo goed mogelijk dat u voor bovenstaande problemen best een andere weg volgt dan die van het planologisch attest, afhankelijk van uw specifieke diensten. Bespreek daarom altijd eerst uw situatie en ideeën met de omgevingsambtenaar van Bertem.

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Noodplanambtenaar

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097
Wie werkt op deze dienst?

Deel deze pagina