Bosbeheer

Zoals de meeste bossen in West-Europa werd het Bertembos vroeger beheerd als middelhoutbos. Dat betekent dat hakhout (voor broodovens, leerlooiers...) om de vijtien jaar werd gekapt. Een beperkt aantal zware bomen bleef staan omdat ze konden dienen als balken voor het dak van de schuur, centrale spil van de molens.... Zo kwam er om de vijftien tot twintig jaar zeer veel licht in het bos terecht waardoor veel struik- en boomsoorten goede groeikansen kregen. Die soorten vindt u nu nog altijd langs de holle wegen en bosranden. Ze vormen een belangrijke genenbron van autochtoon materiaal. Bosarbeiders oogsten jaarlijks zaad van deze struiken en bomen om verder op te kweken.

Het huidige bosbeheer wil autochtone soorten opnieuw meer kansen geven. Zo wordt het bos niet alleen boeiender, maar het vormt ook de omgeving waar onder andere vlinders afhankelijk van zijn. De terugkeer van de das is een droom die het Agentschap voor Natuur en Bos graag zou realiseren. Om reeën te zien, kan u nu al in Bertembos terecht. De meeste kans hebt u aan de bosrand, 's morgens vroeg of bij valavond. 

Bodem

Bodemdeskundigen vinden het Bertembos boeiend omdat het een van de rijkste leembodems van West-Europa is. Hier kunnen ze de ontwikkeling van de bodem onder ongestoord bos en onder landbouwgebruik vergelijken. Wie na een stevige regenbui langs de akkers wandelt, ziet hoe de leemgrond wegspoelt. In de omgeving ontstonden op enkele maanden tijd diepe ravijnen waar tonnen vruchtbare leemgrond wegspoelden. Spectaculair om te zien, maar dramatisch voor de landbouw. Door aangepaste landbouwtechnieken, maar vooral door op cruciale plaatsen bosgroei te bevorderen, kan die erosie gemakkelijk en goedkoop worden tegengegaan.

Beheerplan Bertembos

De gemeente Bertem heeft samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat het Bertembos grotendeels beheert, en met een aantal privé-eigenaars, verenigd in de Bosgroep Dijle-Geteland, een bosbeheerplan opgemaakt voor het hele bosgebied. Het beheerplan geeft aan hoe het bos de komende tijd beheerd zal worden. Het gaat dus o.a. over de houtkap, de recreatievoorzieningen en de bescherming van bijzondere flora en fauna. Het beheer kan op verschillende manieren gebeuren en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zo is er een aanvraag van de gemeente om een deel tot bosreservaat te bestemmen. Daar zal dan geen actief kapbeheer meer plaatsvinden.

Het bosbeheerplan bestaat uit een tekstbundel en een kaartenbundel alsook uit een aantal vrij technische bestandfiches.

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos
Beheerregio Brabantse Wouden, Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart, www.natuurenbos.be 

Boswachter, Waldo Dekeyser, brabantsewouden.anb@vlaanderen.be 

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina