Hemelwaterplan

In het Bertems hemelwater- en droogteplan werd een visie uitgewerkt rond wateroverlast. Er werd nagedacht over welke oplossingen soelaas kunnen bieden in geval van nood.

Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering.

Het hemelwater- en droogteplan beantwoordt dan ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden. In andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden.

Bijgevoegd vindt u het uitgebreide hemelwater- en droogteplan van het lokaal bestuur Bertem dat in samenwerking met Fluvius werd opgesteld.

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina