Belasting op verspreiding van reclamedrukwerk

De belasting wordt vastgesteld op € 0,05 per verspreid exemplaar. Behoudens andersluidende en afdoende verantwoorde aangifte wordt de verspreiding geacht te zijn gebeurd op een forfaitair aantal van 3500 exemplaren. Elke uitgever kan per aanslagjaar aanspraak maken op twee vrijstellingen van de belasting. Deze twee vrijstellingen gelden voor de eerste twee bedelingen van het betrokken aanslagjaar.

Datum van besluit: 28 november 2017

E-loket

Reclamedrukwerk

Openingsuren & contact

Financiën

Facilitair beheer

Deel deze pagina