Stedenbouw: kosten voor uittreksels, attesten, vergunningen...

Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij de gemeente aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisbrief’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

 • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
 • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Het plannen- en vergunningenuittreksel kan ook apart worden aangevraagd.

Aanvraag

Elke aanvrager moet zich eerst online registreren voor hij/zij vastgoedinformatie kan aanvragen.

Deze registratie gebeurt eenmalig via het aanvraagformulier op de website: www.bertem.be/registratie_vastgoedinformatie. De medewerkers van de dienst omgeving trachten zo snel mogelijk de registratie in orde te brengen. Verschillende personen binnen eenzelfde kantoor kunnen zich registeren.

Eens uw registratie bevestigd is, kan u online vastgoedinformatie opvragen via www.bertem.be/vastgoedinformatie. De opgevraagde documenten worden digitaal afgeleverd via het e-mailadres waarmee u zich registreerde.

Retributiereglement op aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten en de behandeling van stedenbouwkundige dossiers   

 • Melding uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen €50
 • Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit €50
 • Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit €50
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  •  vereenvoudigde procedure €50
  •  gewone procedure €100
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
  of activiteit (en de verandering)
  •  klasse 1 €500
  •  klasse 2 - vereenvoudigde procedure €250
  •  klasse 2 - gewone procedure €500
 • Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden €100
 • Voor een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen
  •  klasse 1 €500
  •  klasse 2 - vereenvoudigde procedure €250
  •  klasse 2 - gewone procedure €500
  •  melding ingedeelde inrichting-vereenvoudigde procedure €50
  •  melding ingedeelde inrichting-gewone procedure €100
 • Aanvraag omgevingsvergunning verkavelen van gronden
  •  zonder wegenaanleg - gewone procedure - per lot €250
  •  met wegenaanleg - gewone procedure - per lot €500
 • Verzoek tot bijstelling omgevingsvergunning voor verkavelen vangronden
  •  gewone procedure €100
 • Aanvraag tot het houden van een projectvergadering €250
 • Aanvraag stedenbouwkundig attest €50
 • Aanvraag planologisch attest €1000
 • Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning verleend
  voor 20 jaar naar een permanente vergunning €100
 • Vergunningsaanvraag springstoffen €100
 • Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen €100
 • Afgifte uittreksel uit het plannenregister (*) €25
 • Afgifte uittreksel vergunningenregister (*) €25
 • Afgifte van aanvullende vastgoedinformatie per kadastraal perceel,
  aangrenzende of overlappende kadastrale percelen €50

* vormen samen het stedenbouwkundig uittreksel

Klik hier voor het volledige retributiereglement

E-loket

 • Vastgoedinformatie: aanvraag

  Formulier
 • Vastgoedinformatie: registratie aanvrager

  Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina