Stedenbouw: kosten voor uittreksels, attesten, vergunningen...

Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij de gemeente aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisbrief’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

  • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
  • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Het plannen- en vergunningenuittreksel kan ook apart worden aangevraagd.

Aanvraag

Elke aanvrager moet zich eerst online registreren voor hij/zij vastgoedinformatie kan aanvragen.

Deze registratie gebeurt eenmalig via het aanvraagformulier op de website: www.bertem.be/registratie_vastgoedinformatie. De medewerkers van de dienst omgeving trachten zo snel mogelijk de registratie in orde te brengen. Verschillende personen binnen eenzelfde kantoor kunnen zich registeren.

Eens uw registratie bevestigd is, kan u online vastgoedinformatie opvragen via www.bertem.be/vastgoedinformatie. De opgevraagde documenten worden digitaal afgeleverd via het e-mailadres waarmee u zich registreerde.

Retributiereglement op meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet en het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten.

Meldingen (handelingen, ingedeelde inrichtingen, overdracht.,.) € 80

Omgevingsvergunning handelingen andere dan nieuwbouw woonentiteit(en)
. vereenvoudigde procedure zonder architect € 80
. vereenvoudigde procedure met architect € 100
. gewone procedure zonder architect € 120
  gewone procedure met architect € 150

Omgevingsvergunning handelingen nieuwbouw woonentiteit(en) - per entiteit € 250

Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
o klasse I € 1000
o klasse 2
o vereenvoudigde procedure € 250
o gewone procedure € 250

Omzetting milieuvergunning naar permanente vergunning €120

Bijstelling/afwijking milieuvoorwaarden € 120

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met of zonder
wegenis € 250
o per lot

Bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden € 150
Dossierkosten wegenis € 5000
Projectvergadering € 250
Stedenbouwkundig attest € 250
Planologisch attest € 2500
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten € 1000
Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging € 100
Stedenbouwkundige informatie tot in werkingtreding van het VIP platform (eind 2023)

o Afgifte uittreksel plannenregister € 25
o Afgifte uittreksel vergunningenregister €25

o Aanvullende vastgoedinformatie per kadastraal perceel, aangrenzende of overlappende kadastrale percelen € 50

Stedenbouwkundige informatie via het VIP platform (vanaf eind 2023) € 100
De retributie wordt berekend per perceel maar de aanvrager dient slechts
éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van  5
kadastrale percelen op voorwaarde dat:

o de percelen aangrenzend zijn

o de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen

o er maximaal op één perceel een gebouweenheid geregistreerd is

E-loket

  • Vastgoedinformatie: aanvraag

    Formulier
  • Vastgoedinformatie: registratie aanvrager

    Formulier

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina