Stedenbouw: kosten voor uittreksels, attesten, vergunningen...

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij de gemeente aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisbrief’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

 • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
 • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Het plannen- en vergunningenuittreksel kan ook apart worden aangevraagd.

Elke aanvrager moet zich eerst online registreren voor hij/zij vastgoedinformatie kan aanvragen.

Deze registratie gebeurt eenmalig via het aanvraagformulier op de website: www.bertem.be/registratie_vastgoedinformatie. De medewerkers van de dienst omgeving trachten zo snel mogelijk de registratie in orde te brengen. Verschillende personen binnen eenzelfde kantoor kunnen zich registeren.

Eens uw registratie bevestigd is, kan u online vastgoedinformatie opvragen via www.bertem.be/vastgoedinformatie. De opgevraagde documenten worden digitaal afgeleverd via het e-mailadres waarmee u zich registreerde.

Retributiereglement op aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten en de behandeling van stedenbouwkundige dossiers   

 • 25 euro voor de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister (*)
 • 25 euro voor de afgifte van een uittreksel uit het vergunningregister (*)
 • 50 euro voor de afgifte van aanvullende vastgoedinformatie per kadastraal perceel, aangrenzende of overlappende kadastrale percelen
 • 50 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundige aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat of het uitvoeren van technische en terreinaanlegwerken vermeerderd met 30 euro indien onderworpen aan een openbaar onderzoek
 • 100 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundige aanvraag met een uitgebreide dossiersamenstelling vermeerderd met 30 euro indien onderworpen aan een openbaar onderzoek
 • 75 euro per bouwlot voor de behandeling van een verkaveling
 • 125 euro per bouwlot voor de behandeling van een verkaveling met wegenaanleg of grondafstand
 • 75 euro voor de behandeling van een verkavelingswijziging
 • 25 euro voor de behandeling van een stedenbouwkundig attest.

(*) Vormen samen het stedenbouwkundig uittreksel (50 euro).

E-loket

 • Vastgoedinformatie: aanvraag

  Formulier
 • Vastgoedinformatie: registratie aanvrager

  Formulier
te koop

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina