Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Het decreet over de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt de opdrachten van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (gecoro). De gecoro adviseert de gemeente over de ruimtelijke ordening bij

  • de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • alle andere (gemeentelijke) vraagstukken van ruimtelijke ordening

Daarnaast kan de gecoro op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de omgevingsambtenaar advies geven of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot stedenbouwkundige dossiers.

Samenstelling

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de gecoro. Die bestaat uit een voorzitter, een secretaris, twee deskundigen en zes vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen: milieu - natuur, werkgevers - handelaars - zelfstandigen, werknemers, senioren - welzijn, jeugd - cultuur, landbouwers. Voor elke geleding wordt een effectief lid en een plaatsvervanger gekozen.

Voorzitter: Gunther Herrijgers, Lelielaan 10, 3061 Leefdaal, gsm 0486 30 02 56, gunther@a-4.be
 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 99 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be
Wie werkt op deze dienst?