Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Het decreet over de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt de opdrachten van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (gecoro). De gecoro adviseert de gemeente over de ruimtelijke ordening bij

 • de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • alle andere (gemeentelijke) vraagstukken van ruimtelijke ordening

Daarnaast kan de gecoro op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de omgevingsambtenaar advies geven of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot stedenbouwkundige dossiers.

Samenstelling

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de gecoro.

Voorzitter

Wende Van der Hoeven

Deskundigen en plaatsvervangers

 • Gunther Herrijgers, effectief lid en ondervoorzitter
  Manuel Bruyninckx, plaatsvervangend lid voor Gunther Herrijgers
 • Jan Buysse, effectief lid
  Rob Sibon, plaatsvervangend lid voor Jan Buysse
 • Gaston Stuyck, effectief lid
  Jelena Vanopdenbosch plaatsvervangend lid voor Gaston Stuyck

Vertegenwoordigers en vervangers uit de maatschappelijke geledingen

 • milieu en natuur
  Dominik De Buyser, effectief lid
  Rob Parisis, plaatsvervangend lid voor Dominik De Buyser
 • landbouwers
  Viviane Roekens, effectief lid
  Dirk Michiels, plaatsvervangend lid voor Viviane Roekens
 • handelaars
  Wim Vlasselaer, effectief lid
  Gaël Tack, plaatsvervangend lid voor Wim Vlasselaer
 • werknemers
  Cindy Schol, effectief lid
  Eddy Flaming, plaatsvervangend lid voor Cindy Schol
 • Vrije tijd (jeugd, cultuur, sport)
  Lena Henneco, effectief lid
  Ward Fock, plaatsvervangend lid voor Lena Henneco
 • senioren en welzijn
  André Morris, effectief lid
  Jozef Mees, plaatsvervangend lid voor André Morris

Secretaris (niet-stemgerechtigd)

Patrick Mommaerts, omgevingsambtenaar gemeente Bertem (omgeving@bertem.be

Verslagen

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina