Inname openbaar domein

Als u het openbaar domein wil innemen voor werken aan uw huis, tuin… dan hebt u hier altijd een vergunning voor nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, bouwmaterialen…

Als u toch het openbaar domein in gebruik neemt zonder vergunning, dan wordt de ingenomen oppervlakte op het openbaar domein vrijgemaakt en zullen de kosten verhaald worden op de bouwheer. Bovendien moet u voor een niet-aangevraagde inname altijd betalen, terwijl een aangevraagde inname in vele gevallen gratis is. 

Voor een inname van het openbaar domein met een beperkte duur en/of oppervlakte, betaalt u niets, maar u moet er wél een vergunning voor aanvragen. Enkel de innames met een grote en/of lange impact op het verkeer (auto's, voetgangers, fietsers...) zijn betalend. U vindt de tarieven in de tabel verderop.

We spreken over een inname van het openbaar domein als u:

  • materiaal, materieel of voertuigen (voertuigen die in werkende toestand breder zijn dan 3 meter en die niet geparkeerd worden conform de verkeerswetgeving) plaatst of laat plaatsen en die nodig zijn voor de uitvoering van werken.
  • een deel van het openbaar domein afsluit of laat afsluiten voor bouw- of verbouwingswerken.
  • een parkeerverbod laat instellen voor bouw- of verbouwingswerken.
  • een deel van het openbaar domein van de gemeente Bertem laat afsluiten op bevel van de burgemeester of van de politie met het oog op het verzekeren van de openbare veiligheid.

Hoeveel bedraagt de retributie?

€ 0
Niet-hinderlijke innames  5 werkdagen vooraf aangevraagd bij het gemeentebestuur
   - inname ≤ 5 kalenderdagen
   - inname ≤ 100 m²
   - inname zonder wegomlegging
   
€ 0,50/dag/m²
Hinderlijke innames  5 werkdagen vooraf aangevraagd bij het gemeentebestuur
   - inname > 5 kalenderdagen (ongeacht de duur)
   - inname > 100 m² (ongeacht de duur)
   - elke inname met wegomlegging
   
€ 1/dag/m²
Hinderlijke of 
niet-hinderlijke innames
 - geen of laattijdige (< 5 werkdagen) aanvraag bij het gemeentebestuur 
 - overschrijding van duur of oppervlakte zonder nieuwe toelating

Wanneer u signalisatie wilt plaatsen, vraagt u een signalisatievergunning aan.

Procedure van aanvraag?

De aanvraag wordt minstens 5 werkdagen vooraf gericht aan de dienst omgeving van de gemeente Bertem via een volledig ingevuld aanvraagformulier dat u hieronder kan downloaden.

U wordt door het gemeentebestuur op de hoogte gebracht als uw toelating opgemaakt is. De verschuldigde retributie ontvangt u per post. De retributie wordt betaald door overschrijving op het rek. nummer van de gemeente of contant aan de kassa. Het openbaar domein mag in gebruik genomen worden gedurende de toegelaten periode uit de vergunning. Bij het overschrijden van deze toelatingsperiode moet de procedure volledig herhaald worden.

E-loket

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina