Inname openbaar domein

Wat?

Om het openbaar domein (dus de openbare weg, het fiets- of voetpad, parkeerplaatsen...) tijdelijk in te nemen, hebt u altijd een vergunning nodig. Bijvoobeeld voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, een levering van bouwmaterialen...

Om alles veilig te laten verlopen, heeft u behalve een vergunning inname openbaar domein ook de nodige verkeerssignalisatie nodig. Dit zit ook in de vergunningsaanvraag. De signalisatie wordt geleverd en terug opgehaald door de gemeentelijke diensten, behalve bij bepaalde doelgroepen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor een inname verloopt via het innameloket. Het soort inname, het verloop, de signalisatie en het tarief hangen af van de reden waarvoor en in welke functie u een inname aanvraagt. 

Ook voor evenementen op het openbaar domein is zo’n vergunning nodig. De dienst vrije tijd zorgt in dit geval voor de volledige afhandeling van het dossier, inclusief de nodige vergunningen. Bent u een organisator van een evenement, dan vraagt u dat aan via het evenementenloket.

Kosten

De belasting en eventuele vrijstelling verschilt per doelgroep. Deze bestaat uit administratieve kosten en een variabele kost. 

  • Standaard: 25 euro
  • Variabele kost: 0,50 euro per m² per dag (min. 12 m²)
  • Spoedprocedure:+10 euro
  • Geen voorafgaande vergunning: +300 euro 
  • Afsluiten van een volledige straat: 100 euro per dag
  • Standaardverlenging: 10 euro + variabele kost

Bekijk alle tarieven op onderstaand overzicht of in het retributiereglement.

Deel deze pagina