Inname openbaar domein aanvragen

Wie doet wat?

Particulieren of de door hun aangestelde aannemers die het openbaar domein (de openbare weg, het fiets- of voetpad, parkeerplaatsen...) op ons grondgebied voor privédoeleinden tijdelijk innemen hebben altijd een vergunning nodig. 

Naast een vergunning inname openbaar domein hebt u ook de nodige verkeerssignalisatie nodig om dit veilig te laten verlopen. Dit zit ook in de vergunningsaanvraag. Voor particulieren (en hun aangesteld aannemers) wordt de verkeerssignalisatie voor de inname van het openbaar domein altijd geleverd en terug opgehaald door de gemeentelijke diensten. De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte plaatsing en opstelling van de signalisatie.

Hoe aanvragen?

 1. Ga naar het innameloket (dit is een apart platform).
 2. Maak eventueel een account met uw e-mail en eigen gekozen wachtwoord. 
 3. Start uw aanvraag!

Een aanvraag indienen kan enkel online via dit extern platform. Heeft u geen pc of internet? Dan kan u terecht aan het onthaal van het lokaal bestuur Bertem tijdens de openingsuren.

Wanneer aanvragen?

 • Standaardaanvraag: minstens 10 werkdagen voor de start
 • Spoedprocedure: minstens 3 werkdagen (duurder)
 • Stellen we in de standaardaanvraag een afwijking vast met de realiteit ter plekke, dan zal er een administratieve kost aangerekend worden.
 • Is er geen aanvraag gebeurd, dan zal er een administratieve kost aangerekend worden bovenop de standaardtarieven die ook aangerekend worden.

Hoe verloopt het verder?

 1. U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw aanvraag volledig is en goed ontvangen werd. Volg zeker ook uw spam mailbox op.
 2. Wij vragen de nodige adviezen en behandelen uw aanvraag.
 3. Uw aanvraag wordt geweigerd of goedgekeurd. U krijgt hiervan bericht via e-mail samen met een betalingsverzoek.
 4. Nadat u betaald heeft, ontvangt u automatisch de vergunning.

Tarieven

De tarieven (ingebruikname openbaar domein, uitlenen signalisatieborden en verdwenen of vernield materiaal) kan u in onderstaande reglementen raadplegen.

Verlengen of wijzigen?

Lopen de werken uit, dan kan u een standaardverlenging (minstens 5 werkdagen) of een spoedverlenging (minstens 1 werkdag) aanvragen. Is er geen verlenging aangevraagd, dan wordt een administratieve kost per vastgestelde overtreding aangerekend.

 • Status goedgekeurd - verlengen
  Wanneer uw vergunning betaald en goedgekeurd is, kan u snel en digitaal verlengen via de link die u vindt in de e-mail van uw laatst lopende vergunning. Vindt u deze e-mail niet meer? Vul gerust een nieuwe aanvraag in.
 • Status in behandeling - wijzigen
  Is uw vergunning nog in behandeling en wijzigt er iets aan uw aangevraagde vergunning, zoals bv. het aantal ingenomen vierkante meters? Mail dan naar de dienst openbare werken (inname@bertem.be) en leg duidelijk uit op welk adres u een vergunning hebt en wat u precies wilt wijzigen. Vermeld bij voorkeur de referentie van 7 cijfers.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina