Klimaatplan Bertem

De gevolgen van de opwarming van de aarde vallen steeds meer op. Daar kan niemand nog omheen. De winters worden warmer en natter, de zomers droger en heter. Iedereen moet z'n steentje bijdragen om die evolutie tegen te gaan. Ook de gemeente Bertem neemt maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen.

De gemeenteraad heeft op 17 november 2015 een klimaatplan goedgekeurd. Dit plan bevat maatregelen om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied van de gemeente te verminderen met minstens 20% ten opzichte van 2011, het referentiejaar waarvoor volledige cijfers voor de nulmeting beschikbaar zijn. Het particulier en commercieel vervoer is verantwoordelijk voor 66% van de totale CO2-uitstoot in 2011, de huishoudens voor 27%, terwijl de tertiaire sector voor 4% verantwoordelijk is. Omdat een groot deel van de emissies afkomstig zijn van het verkeer op de twee snelwegen waar de gemeente geen vat op heeft, zullen deze emissies buiten beschouwing gelaten worden voor het bereiken van de emissiedoelstelling.

De aangenomen maatregelen

  • het afsluiten van een 'Energieprestatiecontract' met een ESCO (Energy Service Company)
  • de gemeente verbruikt 100% groene stroom
  • het ondersteunen van het project 'Samen Energiek' van Beweging.net
  • het verlenen van 20 gratis bouwadviezen duurzaam bouwen in samenwerking met Het Wooninfopunt
  • samenaankoop voor dak-, vloer, of muurisolatie
  • vergroening van het wagenpark door te investeren in schone voertuigen
  • aanleg schone, aantrekkelijke en veilige fietspaden
  • herstel, (her)inrichting, aanleg, aanplant van groene verbindingen op openbaar domein
  • ondersteuning thuisverkoop landbouwproducten

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina