Tussenkomst vervoer minder mobiele personen

Het lokaal bestuur Bertem voorziet een tussenkomst van 0,12 euro/km in deze vervoerskosten.

De tussenkomst wordt één keer per kwartaal uitbetaald nadat u een factuur of kostennota voorgelegd heeft. U moet ook voldoen aan de gestelde inkomensvoorwaarde van een bescheiden inkomen: maximaal een inkomen dat gelijk is aan de WIGW-grenzen + 5%.

Aanvragen gebeuren bij de zorg en welzijn van het lokaal bestuur Bertem.

Openingsuren & contact

Zorg en welzijn

Deel deze pagina