Tussenkomst vervoer minder mobiele personen

Tussenkomst in vervoerskosten

De gemeente Bertem voorziet een tussenkomst van 0,12 euro/km in deze vervoerskosten.

De tussenkomst wordt één keer per kwartaal uitbetaald nadat u een factuur of kostennota voorgelegd heeft. U moet ook voldoen aan de gestelde inkomensvoorwaarde van een bescheiden inkomen: maximaal een inkomen dat gelijk is aan de WIGW-grenzen + 5%.

Aanvragen gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW.

Openingsuren & contact

Dienst welzijn