Bescherm uw woning tegen wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet volledig vermijden. De gemeente pakt water- en modderoverlast aan door infiltratiebekkens aan te leggen. Bovendien sluiten we beheersovereenkomsten af met landbouwers om het afstromen van modder zoveel mogelijk te beperken. Op gewestelijk niveau werkt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan maatregelen om wateroverlast te beperken.

We geven u een overzicht van de  preventieve maatregelen die de VMM aanraadt en waarmee u de impact van overstromingen en schade aan uw gebouw kan verminderen. U kunt uw woning beschermen tegen twee types overstromingen: een bovengrondse (vanuit een beek of rivier) of een ondergrondse (vanuit de riolering). Voor elk type kunt u specifieke maatregelen treffen.

Bovengrondse overstroming

We spreken van een bovengrondse overstroming als een beek of rivier overloopt of als water vanuit velden, tuinen of de straat afstroomt. Meer informatie over de oorzaken en aard van bovengrondse overstromingen leest u in de infofiche bovengrondse overstroming.

De aanpassingen aan uw woning die de overstromingsschade beperken:

  • Vermijd dat het water de woning kan binnenstromen:

U kunt verluchtingsopeningen verhogen of afdichten.

U kunt de gevel waterdicht maken.

Voor ramen en deuren kunt u schotten plaatsen.

  • Vermijd dat het water de woning kan bereiken:

Een aarden berm of gemetselde of betonnen keermuur houdt het overstromingswater tegen op enige afstand van het gebouw zelf.

  • Voer regen- en afvalwater (vertraagd) af:

Overtollig water kunt u verpompen naar een andere locatie en/of tijdelijk bufferen.

  • Pas de woning aan:

Als een overstroming niet te voorkomen is, kunt u maatregelen aan de woning treffen om de schade te beperken.

Ondergrondse overstroming

Als een hevige regenbui overdruk op het rioleringsstelsel van de woning veroorzaakt en dat leidt tot wateroverlast in of rond de woning, dan ontstaat een ondergrondse overstroming. Er kan dan afvalwater terugstromen naar toiletten, vloerputjes, roostergoten... Meer informatie over de oorzaken en aard van ondergrondse overstromingen leest u in de infofiche ondergrondse overstroming.

De aanpassingen aan uw woning die de overstromingsschade beperken:

  • Vermijd dat er water terugstroomt tot in de woning of regenwaterput:

Breng bij voorkeur alle regen- en afvalwater samen in aparte afvoerleidingen en rust elke leiding uit met een terugslagklep.

Voorzie een individuele beveiliging voor de afvoeren op de plek waar het water uitstroomt. Lees meer over 'putdeksels en kloksifons beveiligen' en 'opblaasbare ballon'.

  • Zorg u ervoor dat het water dat op de woning valt of afvalwater vanuit de woning (bij voorkeur vertraagd) afgevoerd kan worden:

Installeer een 'pomp- en/of bufferput'.

  • Scheidt de regen- en afvalwaterstromen:

Ontdubbel in de mate van het mogelijke uw riolering.

Meer informatie

https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen

 

wateroverlast

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina