Nieuwe straat

Waarom een nieuwe straat?

Een levendig dorp heeft een sterke kern nodig. Een duidelijk centrum, een middelpunt, een hart. Een plaats waar de inwoners naartoe trekken om te ontmoeten en te genieten. Een plaats met een duidelijke identiteit en troeven voor jong en oud.

Leefdaal heeft nood aan:

  • Voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers
  • Een verkeersluwe en veilige schoolomgeving
  • Vlot doorgaand verkeer
  • Voldoende parkeergelegenheid

Verkeershinder

We gaan niet liegen: er zal hinder zijn. Samen proberen we de hinder tot een minimum te beperken met als absolute prioriteit de veiligheid van de schoolgaande kinderen. We scheiden zoveel mogelijk het school- en het werfverkeer om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen.

We evalueren voortdurend de verkeersmaatregelen en sturen bij wanneer nodig. De meest actuele verkeersmaatregelen vindt u in ons nieuwsoverzicht.

Werfcommunicatie

We volgen de werken op de voet en informeren u via de gemeentelijke kanalen: ons tweemaandelijks infoblad Info Bertem, onze website, de digitale nieuwsbrief en Facebook.

U kan altijd bij ons terecht voor informatie en vragen via leefdaal@bertem.be of via tel. 016 49 99 99.